Forten

De Stelling van Amsterdam is een verdedigingslinie rondom Amsterdam en sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed. Zes van de 46 forten van de stelling liggen in De Ronde Venen.

Foto van één van de forten

De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 rond Amsterdam is aangelegd. De Stelling bestaat uit 46 forten en een groot aantal batterijen, dijken, sluizen op een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam.

Het idee hierachter was dat het land rondom de linie onder water kon worden gezet. Een waterplas, niet diep genoeg voor schepen en te diep voor man en paard. Dit zou een vijandelijke invasie van Amsterdam onmogelijk maken. Maar nog voordat de Stelling was voltooid, was hij door de komst van vliegtuigen al achterhaald.

De Stelling is onderdeel van werelderfgoed de Hollandse Waterlinies.

Zes forten in De Ronde Venen

In de gemeente liggen zes forten, niet allemaal zijn ze open voor bezoekers. Maar u kunt er bijvoorbeeld wel langs fietsen of wandelen.

Ontwikkeling van de forten

De gemeente is zuinig op de forten.  Er wordt gewerkt met ontwikkelkaders, zie onder. Uitgangspunten daarbij zijn.

  • Behoud van natuurwaarden en cultuurhistorische waarden
  • Ondernemerschap stimuleren zodat de forten behouden kunnen blijven
  • Verbinden en toegankelijk maken van de forten

Wandel - en fietstochten

Het unieke landschap rond de stelling van Amsterdam is het beste te beleven tijdens een wandel- of fietstocht. Zoals de Fortfietstocht Een Groene waterlinie die u hieronder kunt downloaden. Deze is tevens als folder verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis.

Andere routes vindt u hier. Ook is er een meerdaagse fietstocht van ruim 100 km.

Meer informatie