Forten

De Ronde Venen heeft zes forten van de Stelling van Amsterdam. U kunt de fortenfietsroute 'Een Groene Waterlinie' doen.

Foto van één van de fortenOp 23 maart 2017 besloot de gemeenteraad unaniem tot de vaststelling van het Ontwikkelkader forten. In dit Ontwikkelkader staat meer informatie over de toekomst van vijf forten in De Ronde Venen. Inmiddels is ook het het kader voor het zesde fort, Fort bij Abcoude, vastgesteld.

Uitgangspunten voor ontwikkeling van de forten zijn

  • Behoud van natuurwaarden en cultuurhistorische waarden
  • Ondernemerschap stimuleren zodat de forten behouden kunnen blijven
  • Verbinden en toegankelijk maken van de forten

De Ronde Venen heeft zes forten van de Stelling van Amsterdam

  • Fort bij Uithoorn
  • Fort Waver-Amstel
  • Fort in de Botshol
  • Fort aan de Winkel
  • Fort bij Abcoude
  • Fort bij Nigtevecht

Gemeentelijk projectleider

Michael Woerden (Fort bij Abcoude)

Meer informatie

Ontwikkelkader forten De Ronde Venen (pdf)

Ontwikkelkader fort bij Abcoude (pdf)

Aanpak Stelling van Amsterdam (pdf)

Fortenfietsroute Een Groene Waterlinie (pdf)