Aardgasvrij wonen

Het kan u niet meer zijn ontgaan: in 2050 gebruiken we met elkaar geen aardgas meer. Een enorme opgave, die veel vragen oproept. Op deze pagina beantwoorden we de meest gestelde.

Waarom worden we aardgasvrij?

In 2015 heeft de Nederlandse overheid samen met 194 andere landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Hierin staat dat Nederland de CO2-uitstoot vermindert. Om dit te realiseren is het Nederlands klimaatakkoord opgesteld. Hierin staat voor elke sector maatregelen beschreven om de CO2-uitstoot terug te brengen. Voor de gebouwde omgeving – de woningen waarin we woning, maar ook alle andere gebouwen zoals scholen, kantoren en winkels – is besloten dat we op zoek moeten naar een andere manier van verwarmen. Nederland wordt daarom aardgasvrij en als gemeente doen we hier natuurlijk aan mee.

Waarom sluiten ze in andere landen nog op het aardgas aan?

Nederland verwarmd al een aantal jaar op aardgas. In veel andere landen gebeurde dit nog op steenkool of olie. Dit zijn bronnen die nog meer CO2 uitstoten dan aardgas. De overstap op aardgas is in die landen een stap in de juiste richting en daarmee vergelijkbaar met tussenstappen die wij in Nederland nemen (zoals de overstap op een hybride warmtepomp). Als je meer wilt weten over waarom Duitsland op het aardgas aansluit en wij hier juist van afgaan kan je hier meer informatie over vinden.

Doen bedrijven mee aan de energietransitie?

Bedrijven doen zeker mee aan de energietransitie. Wanneer het gaat om de warmte die bedrijven nodig hebben om kantoorpanden te verwarmen hoort dit thuis bij de warmtetransitie. Voor proces gebonden warmte – de warmte die nodig is om producten te kunnen produceren of processen in fabrieken mogelijk te maken – loopt er een ander spoor. Ook hier moet de CO2-uitstoot omlaag. Voor een overzicht van de maatregelen die in elke sector in Nederland nemen, kijk op de pagina van het klimaatakkoord.

Wat is voor mijn woning een geschikte techniek?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven omdat dit sterk afhangt van de isolatiegraad van de woning. Of uw woning geschikt is voor lage temperatuur verwarming zou u voor een periode van een paar weken kunnen proberen of de temperatuur aangenaam genoeg blijft in uw woning wanneer u de huidige cv-ketel op 50 graden zet. Blijft het met deze temperatuur ook in de winter aangenaam dan is de kans groot dat uw woning voldoende goed geïsoleerd is voor een volledig elektrische warmtepomp. Lukt dit niet maar wilt u al wel stappen zetten dan is een hybride warmtepomp een goede optie. Over welke technieken er op de lange termijn nog meer mogelijk zijn komen we in de Transitievisie Warmte terug.

Wat is een Transitievisie Warmte?

Sinds 2021 heeft elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte. Deze Transitievisie geeft een eerste beeld van hoe de route naar een aardgasvrije gemeente eruit komt te zien. We leggen de technische mogelijkheden per gebied uit. En beschrijven wat logische stappen op de korte termijn zijn. De Transitievisie passen we elke 5 jaar aan. Zodat we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de ingezette route eventueel kunnen bijsturen.

Kan de gemeente haar bewoners verplichten om aardgasvrij te worden?

De gemeente kan inwoners niet verplichten om aardgasvrij te worden. Door onze inwoners te informeren over aardgasvrij wonen willen we inwoners stap voor stap meenemen richting een aardgasvrije woning. Zodat zij zelf stappen zetten op de voor hen logische momenten. 

Wie gaat de warmtetransitie betalen?

De warmtetransitie is een maatschappelijke opgave waaraan we uiteindelijk allemaal betalen. Wat uitmaakt is hoe de totale kosten verdeeld worden over de tijd en over alle betrokken partijen. De vraag is dus wie betaalt wat, wanneer en hoe kunnen we de totale maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden? In het Klimaatakkoord is benoemd dat het belangrijk is dat de warmtetransitie inkomensneutraal uitgevoerd kan worden. Over hoe dit precies mogelijk wordt gemaakt wordt nog hard nagedacht. Voor mensen die op de korte termijn hun woning aardgasvrij willen maken zijn er vaak subsidies beschikbaar. Dit geldt zowel voor isolatie als voor de aanschaf van warmtepompen. Door deze subsidies en een lagere energierekening zijn deze maatregelen voor bepaalde huishoudens nu al aantrekkelijk om te realiseren.

Wordt er ook gekeken naar waterstofgas, biomassacentrales en kernenergie?

Om heel de gemeente in 2050 duurzaam te kunnen verwarmen zijn er veel verschillende bronnen nodig. Alle mogelijke bronnen komen daarom in de Transitievisie aan bod. Dit betekent echter niet dat al deze bronnen in de praktijk ook gebruikt gaan worden. Zo kwam tijdens de bewonersavonden naar voren dat mensen geen groot voorstander zijn van biomassacentrales en weten we nu nog niet hoeveel waterstofgas er beschikbaar komt en wat de prijs hiervan wordt. Ook is niet elke oplossing geschikt voor elke woning of wijk. De Transitievisie wordt elke 5 jaar aangepast en geactualiseerd met nieuwe kennis over bronnen. Dit betekent overigens niet dat we wachten met de transitie. Voor veel woningen zien we nu al geschikte technieken zoals een warmtepomp of mogelijk een warmtenet. 
Kernenergie behoort niet thuis in de warmtetransitie. Kernenergie gaat namelijk niet over warmte, maar omdat dit losstaat van de aardgasvrij opgave vormt dit geen belemmering voor de warmtetransitie.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Voor vragen over warmte en aardgasloos wonen kunt u kijken op: https://www.hier.nu/je-huis-aardgasvrij/veelgestelde-vragen-over-aardgasvrij.