Energieke Rondeveners

Rondeveners die zich inzetten voor de energietransitie en het verduurzamen van woningen.

De Energieke Rondeveners zijn inwoners van De Ronde Venen die zich inzetten voor de energietransitie en het verduurzamen van onze gemeente. Met hun acties willen zij buurtgenoten in alle kernen van de gemeente inspireren om mee te doen. Zij laten zien wat er in de buurt gebeurt en delen hun ervaringen voor een klimaatpositief leven.

Meer informatie vind u op https://energieke-rondeveners.nl/?