Aanpak van de gemeente

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners en ondernemers al belangrijke duurzame stappen gezet.

De Ronde Venen wil haar verantwoordelijkheid nemen

Het tegengaan van de temperatuurstijging is de verantwoordelijkheid van alle landen. In Nederland die van alle overheden en burgers. Verwachten dat anderen het voor ons oplossen is geen reële optie. De gemeente Ronde Venen wil haar eigen verantwoordelijkheid nemen en binnen de gemeentegrens verduurzamen. Het is niet de vraag wanneer we honderd procent duurzaam worden, maar hoe we dat doen en met wie.

Naar een klimaatneutrale gemeente over verschillende sporen

In 2017 presenteerde de gemeente De Ronde Venen het Spoorboekje ‘Naar een klimaatneutrale gemeente 2040’. Hierin is de route uitgestippeld om in 2040 klimaatneutraal te worden. Deze route is uitgewerkt in drie plannen:

  1. het Transitieontwerp Elektriciteit (februari 2018)
  2. de Strategie Warmte (november 2018)
  3. de Transitievisie Warmte (december 2021).

We hebben beide sporen nodig om deze ambitie waar te maken.

In 2022 is een nieuw college aangetreden in De Ronde Venen. In het gesloten coalitieakkoord is besloten de ambities en enkele voorwaarden die in het spoorboekje klimaatneutraal waren opgenomen te wijzigen. Onder andere is de richtdatum bijgesteld van 2040 naar 2050. In 2024 worden deze wijzigingen verwerkt in een nieuw spoorboekje. Zodra deze door de raad is vastgesteld wordt die hier gepubliceerd.