Regionale Energie Strategie

Stap voor stap gaan we over van aardgas op andere manieren om onze woningen te verwarmen.

Het Klimaatakkoord 2019 is een Nederlandse uitwerking van de in 2015 gemaakte internationale klimaatafspraken (Parijs). Het akkoord bevat diverse maatregelen die moeten leiden tot een CO2- reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990.

Een van de maatregelen is het opwekken van duurzame elektriciteit. Het Rijk is verantwoordelijk voor het opwekken van duurzame elektriciteit op zee. De opbrengst van de windmolens op zee is bestemd voor zware industrie en voor de grote kuststeden zonder buitengebied. Voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land werken gemeenten, provincie en waterschappen samen.

Waarom werkt de gemeente samen binnen de RES U16?

Duurzame energie opwekken is veel zichtbaarder en vraagt meer ruimte dan fossiele energie. Het kunnen zien van een zonneveld of een windpark stopt niet bij de grens van de gemeente. Net als de (ondergrondse) energie-infrastructuur. Daarom is samenwerking binnen en ook tussen regio’s enorm belangrijk. Dit gebeurt landelijk binnen 30 verschillende Regionale Energie Strategieën (RES). Iedere regio moet een bijdrage leveren om minder CO2 uit te stoten. Binnen de RES U16 werken 16 gemeenten, waterschappen en de provincie Utrecht samen. Zodat zij met een plan komen voor de opwek van zonne- en windenergie en andere keuzes voor aardgas.

Vragen? Kijk dan op de website van Regionale Energiestrategie U16.