Transitievisie Warmte

De Transitievisie warmte geeft richting aan de overgang naar duurzame warmte.

Tot 2026 gaan wij aan de slag met het verlagen van het energieverbruik in woningen. De gemeente gaat daarom opzoek naar verschillende type woningen verspreid over De Ronde Venen. Wij onderzoeken dan hoe we deze woningen kunnen voorbereiden op de overstap naar een andere techniek.

De Transitievisie Warmte beschrijft de meest kansrijke buurten in de gemeente De Ronde Venen waar de overgang van aardgas naar duurzame warmte als eerste te maken is. Ook beschrijft het welke vormen van duurzame warmte geschikt zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de warmte met de laagste kosten voor de maatschappij de voorkeur heeft.

Download hier de Transitievisie Warmte