Wat doet de gemeente zelf?

Ook de gemeente als organisatie zet zich in voor duurzaamheid.

Klimaatverandering is een mondiaal probleem

Klimaatverandering is één van de grootste mondiale problemen. De opwarming van de aarde wordt vooral door de mens veroorzaakt. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas, in fabrieken, energiecentrales en de auto’s waarmee we op de weg rijden, komt er op grote schaal het broeikasgas CO2 vrij. Broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde, omdat ze extra warmte vasthouden. In De Ronde Venen komt veertig procent van onze CO2-uitstoot van aardgas.

Klimaatproblematiek

De opwarming leidt tot steeds grotere stormen, hittegolven, overstromingen. Daardoor ontstaan klimaatproblemen zoals stijging van de zeespiegel en omkering van de golfstromen. Bewoning van land dat laag ligt wordt zonder hoge dijken onmogelijk. Landbouw op vruchtbare grond wordt moeilijker als het te koud of te heet wordt. Alleen als we ons wereldwijd aan de gemaakte afspraken houden, kunnen we hier wat aan doen. Het tegengaan van de temperatuurstijging is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook die van De Ronde Venen.

Ook de gemeente als organisatie zet zich in voor duurzaamheid. Een aantal voorbeelden vindt u hieronder:

  • We hebben zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. Bij de ingang van de gemeentehuis kunt u zien hoeveel energie we met deze panelen opwekken.
  • Zonnepanelen op meerdere gemeentelijke gebouwen. Voor de overige daken staan ze op de planning.
  • Binnen de gemeentelijke organisatie scheiden wij al ons afval.
  • Een deel van onze bedrijfswagens rijdt op elektriciteit.