Meldpunt huurklachten

Huurt of bent u op zoek naar een huurwoning in De Ronde Venen? En heeft u een klacht over een verhuurder of verhuurbemiddelaar? Meld uw klacht bij ons. 

Een klacht indienen bij het meldpunt huurklachten

Dien een klacht in bij het meldpunt huurklachten

De regels

De gemeente kan een  verhuurder (of verhuurbemiddelaar) verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Werkt de verhuurder (of verhuurbemiddelaar) niet mee? Dan kan de gemeente actie ondernemen, bijvoorbeeld door het geven van een boete. 

De regels waar verhuurders of verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden zijn: 

 • Niet discrimineren bij het toewijzen van een woning en de manier waarop woningen toegewezen worden moet te controleren zijn. 
 • De huurder mag niet bedreigd worden. 
 • De waarborg die de huurder betaalt, mag vanaf 1 juli 2023 niet hoger zijn dan het bedrag van 2 maanden huur. Voor deze datum is een waarborg van het bedrag van 3 maanden huur toegestaan. 
 • De waarborg moet binnen 14 dagen na het einde van de huurcontract aan huurder worden terugbetaald. 
 • Sinds 1 juli 2023 is de verhuurder verplicht de afspraken met de huurder vast te leggen in een huurcontract. 
 • De verhuurder (of verhuurbemiddelaar) moet de huurder informeren over zijn rechten en plichten. 
 • Er mogen geen onredelijke servicekosten worden berekend
 • Er mogen geen  dubbele bemiddelingskosten worden berekend
 • Bent u verhuurder (of verhuurbemiddelaar) en tegelijk werkgever van een buitenlandse werknemer dan moeten het huurcontract en het arbeidscontract 2 aparte contracten zijn.  

Lees meer over deze regels op de website van de Rijksoverheid.

Houdt een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan bovenstaande regels, dan kunt u een klacht indienen. 

Voordat u een klacht indient 

Voordat u een klacht indient, zijn er een aantal dingen die u zelf eerst kunt doen:

 • Ga in gesprek met uw verhuurder om te kijken of jullie er samen uitkomen. 
 • Houd problemen met huur bij en leg vast wat er volgens u niet goed gaat.
 • Maak foto’s of filmpje bij begin en einde van de periode waarin u de woning huurt. Dit voorkomt onduidelijkheid achteraf. 
 • Houdt voor u zelf ongewenst gedrag van uw verhuurder (of verhuurbemiddelaar) bij. Denk hierbij aan schelden, bedreigen of onverwacht uw woning binnenkomen. Noteer dit met datum en tijd. 
 • Bewaar berichten zoals e-mails, brieven en neem telefoongesprekken op. 
 • Vraag jaarlijks een schriftelijk overzicht van de servicekosten. De verhuurder moet elk jaar vóór 1 juli de servicekosten verrekenen op basis van het werkelijke verbruik van het voorgaande jaar. Op die manier weet u wat u kunt verwachten. 
 • Vraag schriftelijk om een oplossing. Stuur uw verhuurder een brief of e-mail om de problemen aan te kaarten. Als de verhuurder niet reageert, heeft u schriftelijk bewijs dat u hebt geprobeerd het op te lossen.