Integraal Veiligheidsplan

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) staat hoe we zorgen voor een gemeente waar het veilig en plezierig wonen en werken is.

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

De gemeenteraad heeft in april 2023 unaniem het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld. In het IVP staat hoe we samen met inwoners, bedrijven en organisaties nog beter zorgen voor een veilige en plezierige omgeving. 

Meer dan 1.000 inwoners hebben meegedacht over het IVP. Zij vulden een enquête in en gaven aan wat zij belangrijk vinden op het gebied van veiligheid. Ook professionals vanuit politie, het regionaal informatie- en expertisecentrum, bureau regionale veiligheidsstrategie, team veiligheid, jongerenwerk, handhavers en andere deskundigen leverden hun inbreng. 

Voor deze nieuwe bestuursperiode ligt het accent niet alleen op de openbare orde en veiligheid. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het thema veiligheid ook wordt betrokken op alle andere beleidsterreinen van de gemeente. Als iedereen zicht heeft op wat hij of zij kan bijdragen en verantwoordelijkheid neemt, werken we daadwerkelijk samen aan een veilige en plezierige leefomgeving.

Belangrijkste punten uit de veiligheidsenquête

infographic Integraal Veiligheidsplan 2023

Lees de teksten in bovenstaand plaatje

Inwoners geven de veiligheid in de gemeente een 7,9.
9 van de 10 inwoners voelen zich altijd of meestal veilig

Welke voorvallen en misdrijven komen het meest voor in uw buurt?

 • 87%: te hard rijden
 • 80%: rommel op straat
 • 77%: hondenpoep
 • 68%: agressief verkeersgedrag

Toegenomen volgende inwoners:

 • 16%: inbraak en diefstal
 • 10%: drugscriminaliteit
 • 9%: oplichting

Inwoners hebben het vaakst te maken gehad met:

 • 15%: vernieling aan auto
 • 10%: beschadiging/vernieling aan huis of tuin

8 van de 10 inwoners vinden dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan.
9 van de 10 inwoners zouden hun huissleutel toevertrouwen aan 1 van hun buren.
Volgens 56% is er geen sprake van spanning tussen (groepen) mensen in de buurt. Volgens 19% is dit wel het geval.

Welke vormen van overlast komen voor in uw buurt?

 • 28%: overlast van andere bewoners
 • 25%: onbekenden die door de buurt rijden
 • 25%: dealen van drugs

39% van de ondervraagde vindt dat de veiligheid in hun buurt moet worden verbeterd.

Wat moet er worden aangepakt?

 • 55%: onderhoud openbare ruimte
 • 51%: vuurwerkoverlast
 • 25%: dealen van drugs

Welke maatregelen moet de gemeente nemen om de veiligheid te verbeteren?

 • 52%: voldoende toezicht op straat
 • 42%: meer aandacht voor verkeersveiligheid
 • 24%: buurt veiliger inrichten

Wat kan de gemeente doen?

 • 64%: communiceren over ondernomen acties
 • 52%: zorgen voor goede samenwerking tussen instanties
 • 27%: goede nazorg bij incidenten