Politie en wijkagenten De Ronde Venen

In de gemeente De Ronde Venen werkt een wijkteam van de politie aan de veiligheid in de wijken. De wijkagenten Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis en de wijkagent van Abcoude zijn uw eerste aanspreekpunt bij de politie.

Kijk op Mijn buurt wie uw wijkagent is, of er eventueel spreekuur in de wijk is en hoe hij/zij te bereiken is. Natuurlijk kunt u ook T. 0900-8844 bellen voor een afspraak met uw wijkagent.

Politie nodig met spoed? Bel dan 1-1-2.

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent kan beschikken over een wijkteam, en als het nodig is, krijgt dit team hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt.

De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen aangepakt kunnen worden. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Hebt u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.