Eerste inschrijving in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij u gemeente. U moet hiervoor altijd eerst een afspraak maken.

Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij een gemeente. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond? U moet dan een ‘eerste inschrijving’ doen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 geëmigreerd, dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. U moet hiervoor altijd eerst een afspraak maken via T. 0297 29 16 31.

U moet over de juiste documenten beschikken om in Nederland te mogen wonen.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

U schrijft zich in bij de gemeente. U doet dit persoonlijk. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente via T. 0297 29 16 16.

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Om u voor het eerst in te schrijven, heeft de gemeente van u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van het pand
 • een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
 • bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Nederland wil vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen. Daarom gelden voor hen andere regels. Lees de regels voor deze vluchtelingen op RvIG.nl.