Spoedeisende hulp, crisissituatie, huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor hulp en advies bij huiselijk geweld kunt u dag en nacht gratis bellen met Veilig Thuis.

  • Bel 1-1-2 bij levensbedreigende situaties of een misdrijf.
  • Voor melding kindermishandeling en huiselijk geweld: bel Veilig Thuis 0800 20 00 (7 dagen per week, 24 uur). Ook voor advies, zorgen of vragen.
  • Voor adviesvragen: neem contact op met het Kernteam van De Ronde Venen. Het Kernteam kan met je meedenken over de vervolgstappen en is op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar op 0297-291602.
  • Ernstige acute psychische problemen (kinderen, jongeren of volwassenen): neem contact op met uw huisarts of huisartsenpost.
  • Een melding voor mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren kunt u doen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd

Veilig Thuis