Gemeentelijke Gezondheidsdienst

Het is de taak van de gemeente om de gezondheidszorg te bevorderen en daarmee ook de gezondheidsopvoeding. De gemeenten hebben voor de uitvoering hiervan regionale gezondheidsdiensten (GGD's) ingesteld. De GGD kijkt of er risico's voor de gezondheid zijn en geeft voorlichting over gezondheid. Zo probeert de GGD ziekten te voorkomen of te beperken.

De GGD heeft diverse taken:

  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (de OGGZ)
  • inentingen voor vakantie
  • testen op geslachtsziekte of tuberculose
  • bevolkingsonderzoek
  • jeugdgezondheidszorg

De GGD verleent ook hulp als er incidenten uitbreken. Bijvoorbeeld na een uitbraak van voedselvergiftiging.

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de GGD regio Utrecht.