Samen voor iedereen

We zijn er voor iedere inwoner uit De Ronde Venen. Het mag niet uitmaken of je een beperking hebt, wat je geslacht is, op wie je valt of wat je afkomst is. Of je nu oud bent of jong, veel geld hebt of weinig geld. We geloven in een samenleving waarin we samen voor iedereen zijn. Zo zorgen we ervoor dat we allemaal op onze eigen manier kunnen meedoen.

Aan de slag met thema’s

De gemeenteraad heeft een inclusie-agenda vastgesteld. We gaan in de jaren 2023, 2024 en 2025 samen met Tympaan-De Baat aan de slag met zes thema's.

Download de inclusie-agenda

Bewustwording 

Het is niet altijd voor iedereen zichtbaar welke hindernissen andere inwoners tegenkomen in het dagelijks leven. Van discriminatie en buitensluiting tot drempels en ontoegankelijke gebouwen. We besteden hier aandacht aan in activiteiten, voorlichting en bijeenkomsten. Daarmee willen we dat iedereen zich ervan bewust wordt en kan bijdragen aan het wegnemen van deze hindernissen. 

Communicatie 

Heldere taal spreken en schrijven helpt om elkaar te begrijpen. De gemeente schrijft daarom zoveel mogelijk in eenvoudige taal. Inwoners die de Nederlandse taal willen oefenen, kunnen terecht bij de Bibliotheek of bij de ‘Hart voor vrouwenkamer’ of naaiochtend in de Buurtkamer Wilnis.
De gemeente zorgt dat de informatie op de website ook beschikbaar is voor mensen die moeite hebben met horen of zien. Wie moeite heeft met de computer kan voor hulp terecht bij de Bibliotheek en de Servicepunten.

Inclusieve buurt 

Een inclusieve buurt is een prettige leefomgeving. Inwoners kijken naar elkaar om en er is plek voor iedereen. In bijna alle dorpen van de gemeente zijn Buurtkamers. Via Goud in je Wijk kunnen inwoners hun wijk levendiger en leuker maken. Team Sportservice helpt bij het organiseren van sportactiviteiten waaraan iedereen kan meedoen.  

LHBTIQ+ 

De gemeente zet zich in voor veiligheid en acceptatie van inwoners met een LHBTIQ+-achtergrond. Dat doen we samen met vertegenwoordigers uit deze groep. Ook scholen, politie, jongerenwerkers, het meldpunt Art. 1 Midden-Nederland en COC Midden-Nederland zijn betrokken.

In maart 2023 startte in Amstelhoek het eerste Regenboogcafé. Iedere maand is er een gezellige avond voor de LHBTIQ+-groep en iedereen die deze groep een warm hart toedraagt. Het is de bedoeling dat in meer dorpen van de gemeente een Regenboogcafé komt. 

Fysieke toegankelijkheid

Inwoners kunnen in het dagelijks leven hindernissen tegenkomen, of je nu in een rolstoel zit of met een kinderwagen wandelt. Van drempels en smalle doorgangen tot een stoep met foutgeparkeerde fietsen. De gemeente probeert deze hindernissen zoveel mogelijk weg te nemen. We roepen ook inwoners, winkeliers en andere ondernemers op om aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door drempels te verwijderen en de stoep vrij te houden van rommel.

Arbeidsmarkt

We kijken met werkgevers hoe inwoners een (betaalde) baan of stageplek en vrijwilligerswerk kunnen vinden. Door de kijken naar de mogelijkheden die iemand heeft, niet naar de beperkingen. Daarnaast zijn er trainingen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt beter voor te bereiden op werk. En daarmee aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Meerjarenproject

Samen voor iedereen is een meerjarenproject. Op deze webpagina, de gemeentepagina in De Groene Venen en de sociale media van de gemeente en Tympaan-De Baat houden we u op de hoogte van de activiteiten en resultaten.