Beschermd wonen

Vanaf januari 2023 kunt u bij het Servicepunt De Ronde Venen terecht voor ondersteuningsvragen op het gebied van beschermd wonen.

Zij kunnen u informatie verstrekken of indien nodig doorverwijzen naar de lokale toegang van de gemeente. Beschermd wonen is een voorziening voor inwoners met psychische of psychosociale problematiek die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. 

Voorheen kon u met een aanvraag voor beschermd wonen terecht bij een van de aanbieders, de lokale toegang of u kon als verwijzer direct een aanmelding doen bij de Regionale Toegang in Utrecht. Dit proces richten wij vanaf 2023 anders in, omdat wij het als lokale toegang belangrijk vinden om vroegtijdig betrokken te zijn bij inwoners uit onze gemeente met een vraag op het gebied van beschermd wonen.