Hulp bij het huishouden

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig mee blijven doen in de maatschappij en zelf uw huishouden te blijven doen? Met een beperking door ouderdom, ziekte of moeilijkheden thuis is dit soms lastig. Als u belemmeringen tegenkomt in uw huishouding, bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat. Het Servicepunt kan u hierin verder helpen.

  • U bent inwoner van de gemeente De Ronde Venen.
  • U heeft door een beperking moeite met het schoonhouden van uw woning of ander huishoudelijke werk.
  • U heeft geen volwassen huisgenoten die het (volledige) huishouden kunnen doen.
  • Er is niemand in uw netwerk die u kan ondersteunen bij (een deel van) het schoonhouden van uw woning.
  • U of een medebewoner ontvangt geen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bij een toekenning voor hulp in de huishouding wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze wordt berekend door het CAK. Op de website www.hetcak.nl kunt u meer informatie vinden over de hoogte van uw eigen bijdrage. U kunt daar ook zelf een berekening uitvoeren om een indicatie te krijgen van de hoogte van deze eigen bijdrage.