Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de hulp, zorg en ondersteuning inkopen die u nodig heeft. U kiest dan zelf uw zorgaanbieder of leverancier en koopt daar ondersteuning in. U bent verantwoordelijk om uw zorg te regelen en de administratie te doen.

De gemeente zal onderzoeken of een pgb een geschikte vorm van financiering voor u is en of de zorgverlener of leverancier in staat is om de hulp, zorg en ondersteuning te bieden die u nodig heeft. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw eigen omgeving zijn.

Om in aanmerking te komen voor een pgb bestaan een aantal voorwaarden.

  1. U bent in staat het budget zelf te beheren. U moet immers zelf de hulp, zorg en ondersteuning inkopen die u nodig heeft. 
  2. U kunt uitleggen waarom de zorg die u via de gemeente kunt krijgen (zorg in natura) niet passend is in uw situatie
  3. U moet ervoor zorgen dat de ondersteuning, hulpmiddelen en aanpassingen die u met uw pgb wilt betalen, veilig en van goede kwaliteit zijn.

Voor vrijwel alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Voor jeugd geldt in principe geen eigen bijdrage. Behalve als het tarief van de zorgaanbieder hoger is dan het maximale PGB tarief dat de gemeente vergoedt. In dat geval is er wel sprake van een eigen bijdrage. U kunt als ouder bij het jeugdteam informeren naar de PGB tarieven voor jeugd.  U kunt contact opnemen met het jeugdteam via 0297-291602 en frontteamjeugd@derondevenen.nl.

Huishoudelijke hulp HH Uur €30,78 €25,65 €17,10
Begeleiding Groep (licht) excl. Vervoer Dagopvang bij beperking in de ontwikkeling Uur €8,01 €6,68 n.v.t
Begeleiding Groep (middel) excl. Vervoer Dagopvang bij psychosociale beperkingen Uur €12,36 €10,30 n.v.t
Begeleiding Groep (zwaar) excl. Vervoer Dagopvang bij fysieke beperkingen Uur €20,26 €16,88 n.v.t
Begeleiding Individueel (licht) Uur €54,- €45,- €20,-
Begeleiding Individueel (midden) Uur €61.56 €51.30 €20,- 
Begeleiding Individueel (zwaar) uur €68,04 €56,70 €20,-
Kortdurend verblijf/Logeeropvang Etmaal €198,99 €165,83 €50,-
Vervoer rolstoel/ Individueel rolstoelvv* Aanwezigheidsdag €23.57 n.v.t. n.v.t.
Vervoer opslag/Vervoer naar dagopvang * Aanwezigheidsdag €12,76 n.v.t. N.v.t

U kunt geen pgb aanvragen. Als u zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft kunt u uw hulpvraag indienen bij de gemeente. Uw hulpvraag wordt beoordeeld en een medewerker van de gemeente zal met u in gesprek gaan over uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke zorg of ondersteuning u nodig heeft, of u zelf een persoonsgebonden budget (pgb) kunt beheren of dat zorg in natura (zin) beter bij u past.

De gemeente maakt uw pgb over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door met welke zorgverlener(s) u een zorgovereenkomst heeft. U stuurt de facturen van de geleverde hulp naar de SVB (per post of digitaal). De SVB betaalt maandelijks de facturen en declaraties uit uw budget rechtstreeks aan uw zorgverlener(s).