Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een eenmalig pgb kunt u bijvoorbeeld een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. U kunt ook jeugdhulp inkopen met een pgb. U bent dan zelf verantwoordelijk voor ziektevervanging van de ingekochte zorg via dit pgb en voor de geleverde kwaliteit.

Aan het toekennen van een pgb zijn voorwaarden verbonden:

  • U moet in staat zijn uw eigen budget te beheren.
  • Er moet geen ander passend aanbod beschikbaar zijn binnen de inkoop van ondersteuningsmogelijkheden in onze gemeente.

Voor vrijwel alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor jeugd geldt geen eigen bijdrage.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer informatie vindt u op de website van Per Saldo. Deze stichting is gespecialiseerd in pgb’s.

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Daarvoor levert u een zorgplan en een budgetplan aan bij de SVB. De SVB betaalt zorgverzekeraars op basis van een factuur met een urenbriefje of een maandelijkse betaling.