Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de hulp, zorg en ondersteuning inkopen die u nodig heeft. U kiest dan zelf uw zorgaanbieder of leverancier en koopt daar ondersteuning in. U bent verantwoordelijk om uw zorg te regelen en de administratie te doen.

De gemeente zal onderzoeken of een pgb een geschikte vorm van financiering voor u is en of de zorgverlener of leverancier in staat is om de hulp, zorg en ondersteuning te bieden die u nodig heeft. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw eigen omgeving zijn.

Om in aanmerking te komen voor een pgb bestaan een aantal voorwaarden.

  1. U bent in staat het budget zelf te beheren. U moet immers zelf de hulp, zorg en ondersteuning inkopen die u nodig heeft. 
  2. U kunt uitleggen waarom de zorg die u via de gemeente kunt krijgen (zorg in natura) niet passend is in uw situatie
  3. U moet ervoor zorgen dat de ondersteuning, hulpmiddelen en aanpassingen die u met uw pgb wilt betalen, veilig en van goede kwaliteit zijn.

Voor vrijwel alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor jeugd geldt geen eigen bijdrage.

Wmo 2023 Eenheid Max. Uw-tarief (dus niet gebruiken voor PGB!) Pgb tarief instelling 90% Zzp-er 75% Informeel 50% tot de max van €20 p.u voor begeleiding, €50 kortdurend verblijf (etmaal incl vervoer en begeleiding)
Huishoudelijke hulp HH1 Uur Min €32,85 ?0,55 €29,57 ?0,49 €24,64 €0,41 €16,43
Begeleiding Groep (licht) excl. Vervoer Dagopvang bij beperking in de ontwikkeling Uur €8,38 €7,54 €6,27 €4,19
Begeleiding Groep (middel) excl. Vervoer Dagopvang bij psychosociale beperkingen Uur €12,93 €11,64 €9,70 €6,47
Begeleiding Groep (zwaar) excl. Vervoer Dagopvang bij fysieke beperkingen Uur €21,18 €19,06 €15,89 €10,59
Begeleiding Individueel (licht) Minuut Uur €0.94 per minuut €56,40 per uur €0,85 per minuut €50,76 per uur €0,71 per minuut €42,30 per uur €0,33 per minuut €20 per uur
Begeleiding Individueel (midden) Minuut Uur €1,07 per minuut €64,20 per uur €0,96 per minuut €57,78 per uur €0,80 per minuut €48,15 per uur €0,33 per minuut €20 per uur
Begeleiding Individueel (zwaar) Minuut uur €1,19 per minuut €71,40 per uur €1,07 per minuut €64,26 per uur €0,89 per minuut €53,55 per uur €0.33 per minuut €20 per uur
Kortdurend verblijf/Logeeropvang Etmaal €208,15 €187,34 €156,11 €50
Vervoer rolstoel/ Individueel rolstoelvv* Aanwezigheidsdag (stuks) €24,65 €22,18 n.v.t. €11,74
Vervoer opslag/Vervoer naar dagopvang * Aanwezigheidsdag (stuks) €13,35 €12,02 n.v.t. €6,35

U kunt geen pgb aanvragen. Als u zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft kunt u uw hulpvraag indienen bij de gemeente. Uw hulpvraag wordt beoordeeld en een medewerker van de gemeente zal met u in gesprek gaan over uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke zorg of ondersteuning u nodig heeft, of u zelf een persoonsgebonden budget (pgb) kunt beheren of dat zorg in natura (zin) beter bij u past.

De gemeente maakt uw pgb over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door met welke zorgverlener(s) u een zorgovereenkomst heeft. U stuurt de facturen van de geleverde hulp naar de SVB (per post of digitaal). De SVB betaalt maandelijks de facturen en declaraties uit uw budget rechtstreeks aan uw zorgverlener(s).