Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf de hulp, zorg en ondersteuning inkopen die u nodig heeft. U kiest dan zelf uw zorgaanbieder of leverancier en koopt daar ondersteuning in. U bent verantwoordelijk om uw zorg te regelen en de administratie te doen.

De gemeente zal onderzoeken of een pgb een geschikte vorm van financiering voor u is en of de zorgverlener of leverancier in staat is om de hulp, zorg en ondersteuning te bieden die u nodig heeft. Onder bepaalde voorwaarden mag de zorgverlener ook iemand uit uw eigen omgeving zijn.

Om in aanmerking te komen voor een pgb bestaan een aantal voorwaarden.

  1. U bent in staat het budget zelf te beheren. U moet immers zelf de hulp, zorg en ondersteuning inkopen die u nodig heeft. 
  2. U kunt uitleggen waarom de zorg die u via de gemeente kunt krijgen (zorg in natura) niet passend is in uw situatie
  3. U moet ervoor zorgen dat de ondersteuning, hulpmiddelen en aanpassingen die u met uw pgb wilt betalen, veilig en van goede kwaliteit zijn.

Voor vrijwel alle Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor jeugd geldt geen eigen bijdrage.

U kunt geen pgb aanvragen. Als u zorg, hulp of ondersteuning nodig heeft kunt u uw hulpvraag indienen bij de gemeente. Uw hulpvraag wordt beoordeeld en een medewerker van de gemeente zal met u in gesprek gaan over uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke zorg of ondersteuning u nodig heeft, of u zelf een persoonsgebonden budget (pgb) kunt beheren of dat zorg in natura (zin) beter bij u past.

De gemeente maakt uw pgb over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door met welke zorgverlener(s) u een zorgovereenkomst heeft. U stuurt de facturen van de geleverde hulp naar de SVB (per post of digitaal). De SVB betaalt maandelijks de facturen en declaraties uit uw budget rechtstreeks aan uw zorgverlener(s).