Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 27 – 5 – juli 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Oosterlandweg 38, Mijdrecht Bouwen van een dakopbouw Z2024-000499 16-05-2024


Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. 
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.