Nieuws

De laatste nieuwsberichten en actualiteit van De Ronde Venen vindt u hier. Oudere nieuwsberichten kunt u vinden via Webarchief (link rechts onderaan de pagina).

 • Koninklijke onderscheiding voor Anneline Smit uit Vinkeveen

  07 juni 2023

  Koninklijke onderscheiding voor Anneline Smit uit Vinkeveen
  Anneline Smit uit Vinkeveen is dinsdag 6 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor het welzijn van kwetsbare mensen. De koninklijke onderscheiding werd dinsdag aan haar uitgereikt door burgemeester Maarten Divendal. Dat gebeurde tijdens een feestelijke middag waarop het 200-jarig bestaan werd gevierd van de stichting ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’.

 • Meer ruimte en aandacht voor fietser en OV

  07 juni 2023

  Om te zorgen dat De Ronde Venen in 2040 verkeersveilig en goed bereikbaar blijft, moet de gemeente de komende jaren maatregelen nemen om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer (OV) te stimuleren. Fietsers, OV en voetgangers krijgen meer ruimte om de gemeente bereikbaar, verkeersveilig en leefbaar te houden. De auto blijft de komende jaren echter een belangrijke rol in de mobiliteit innemen.

 • Kijkje achter de schermen van gemeentehuis voor leerlingen IBC

  05 juni 2023

  Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een wethouder? Hoe is de gemeenteraad opgebouwd? En wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een gemeente en het bedrijfsleven? Leerlingen van het VeenLanden College die het programma International Business College (IBC) volgen brachten een werkbezoek aan het gemeentehuis. Wethouder Maarten van der Greft heeft hen ontvangen, rondgeleid én uitgedaagd voor een debat in de raadzaal.

 • Vinkeveen (Calamiteit) gehele wegafsluiting Baambrugse Zuwe t.v. 214

  05 juni 2023

  De Baambrugse Zuwe 214 is t.h.v. huisnummer 214 per direct geheel afgesloten voor alle het (vracht) auto verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang

 • Felicitaties voor 100-jarige Doetje Jongerling-Heeringa uit Mijdrecht

  05 juni 2023

  Een eeuw geleden werd Doetje Heeringa in het Friese Oostdongeradeel, vlakbij Dokkum, geboren. Zaterdag 3 juni vierde ze samen met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in Zonnehuis Majella in Mijdrecht haar honderdste verjaardag. ,,Zorgzaam, een bezige bij en een harde werker’’, omschrijft dochter Tjitske haar moeder. Burgemeester Maarten Divendal bezocht de 100-jarige inwoner zaterdag om haar namens het gemeentebestuur van harte te feliciteren.

 • Nieuwe woonwijk Het Oosterland stap dichterbij

  05 juni 2023

  Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst is een belangrijke stap gezet voor de realisa-tie van Het Oosterland aan de rand van Mijdrecht met maar liefst 795 tot 830 woningen waarvan mi-nimaal 55% betaalbare huur/koop woningen. Wethouder Huib Zevenhuizen en Jacco Nieuwstraten (directeur Kavel Vastgoed) hebben op 1 juni jl. de anterieure overeenkomst ondertekend.
  Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor Het Oosterland liggen tot en met 14 juli 2023 ter inzage. Beide plannen zijn nodig voor het mogelijk maken van de bouw van woningen op het voormalige glastuinbouwconcentratiegebied aan de Tuinders-laan/Oosterlandweg.

 • Gemeenteraad wil herbenoeming burgemeester Maarten Divendal

  01 juni 2023

  De gemeenteraad wil graag dat Maarten Divendal wordt herbenoemd tot burgemeester van De Ronde Venen. De gemeenteraad heeft woensdag 31 mei besloten dit advies aan de Commissaris van de koning te geven. Maarten Divendal is sinds 2011 burgemeester van gemeente De Ronde Venen, zijn tweede termijn loopt in november af.

 • College stemt in met Centrumplan Vinkeveen

  31 mei 2023

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei ingestemd met het Centrumplan Vinkeveen. Met deze goedkeuring staat het licht op groen voor de bouw van 237 woningen en de invoer een 30-km zone in het dorp. Het Centrumplan wordt op 29 juni ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • Wegafsluiting Baambrugse Zuwe door gesprongen waterleiding

  02 juni 2023

  *Update* (02-06-2023. 15.45 uur) De Baambrugse Zuwe is inmiddels vrijgegeven en weer open.

  In verband met de werkzaamheden aan een gesprongen waterleiding is de Baambrugse Zuwe vanaf 25 mei afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 • Fietsrotonde op kruising Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan gereed

  30 mei 2023

  De werkzaamheden op de kruising van de Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan zijn afgerond. De kruising, waar de eerste fietsrotonde van De Ronde Venen ligt, is sinds eind vorige week weer open voor verkeer. Ook het werk aan de Dokter van den Berglaan is klaar zodat verkeer vanaf Dukaton over de Dokter van den Berglaan, de Kerkvaartbrug naar de Margietlaan kan rijden. De komende twee weken wordt er gewerkt aan de Dr. J. van der Haarlaan. Deze weg is tussen 30 mei en 15 juni afgesloten voor doorgaand verkeer.