Nieuws RSS icoon

De laatste nieuwsberichten en actualiteit van De Ronde Venen vindt u hier. Oudere nieuwsberichten kunt u vinden via Archiefweb.

 • Nieuw natuurgebied bij Vinkeveen: Marickenland

  03 juli 2020

  Vinkeveen krijgt er een nieuw natuurgebied bij onder de naam ‘Marickenland’. Dit rietland-natuurgebied vergroot de biodiversiteit. Het draagt ook bij aan een klimaatbestendige woonomgeving, recreatie, het tegengaan van bodemdaling en het biedt innovatiekansen aan boeren.

 • Koninklijke onderscheiding voor Rudolf van Olden bij afscheid gemeenteraad

  03 juli 2020

  Rudolf van Olden, raadslid en oud-fractievoorzitter van VVD De Ronde Venen, werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Maarten Divendal speldde de koninklijke onderscheiding op ter gelegenheid van het afscheid van de heer Van Olden na 15 jaar raadslidmaatschap.

 • Gewijzigde papierinzameling in juli

  02 juli 2020

  In de maand juli wordt het papier in de kernen op een andere dag opgehaald. Reden hiervoor is het coronavirus. De chauffeurs van de wagens komen uit verschillende regio’s. Om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen en vrijwilligers te beschermen, wordt de inzameling door medewerkers van Remondis gedaan. Daarbij zijn geen vrijwilligers actief.

 • Onderzoek naar verbeteren verkeersstructuur Vinkeveen

  02 juli 2020

  De gemeente wil de overlast van verkeer in Vinkeveen verminderen. Dagelijks rijdt veel verkeer over de Herenweg en de Kerklaan. Ook op andere wegen is het druk en het is soms moeilijk Vinkeveen via de op- of afrit van de N201 uit of in te rijden.

 • Denk mee over een aardgasvrije gemeente en vul de vragenlijst in

  02 juli 2020

  In Nederland worden de meeste woningen nog verwarmd met aardgas. Dat gaat veranderen. De overheid heeft in het Klimaatakkoord bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Daarom gaan we op zoek naar andere manieren om ons huis te verwarmen en om te koken. Ook in De Ronde Venen.

 • Meer leefgebied voor moerasvogels in Groot Mijdrecht Noord-Oost

  01 juli 2020
 • Aandacht voor bestrijding Japanse duizendknoop

  25 juni 2020

  De Japanse duizendknoop is een sterk woekerende plant die heel snel groeit. De wortels zijn sterk en kunnen schade veroorzaken aan riool, dijken, woningen, wegen en andere bouwwerken. Daarbij overwoekert de plant alle andere planten en struiken, die dan verdwijnen. In De Ronde Venen komt de Japanse duizendknoop ook voor.

 • Landmetingen in De Ronde Venen

  23 juni 2020

  Binnenkort vinden er landmetingen plaats in gemeente De Ronde Venen. Een landmeter van Duo+ komt op een veilige manier meten. De adressen waar hij komt meten, ontvangen van te voren een brief.

 • Breed gezelschap bespreekt financiële gevolgen van coronacrisis

  22 juni 2020

  Op uitnodiging van wethouder Alberta Schuurs heeft een breed gezelschap gesproken over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor inwoners.

 • Nieuw regionaal werkcentrum verbindt werkgevers tegen werkloosheid

  22 juni 2020

  Gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam openen op maandag 22 juni samen met sociale partners, UWV en private partijen het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. Het werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het doel: de oplopende werkloosheid beperken door personeel van werk naar werk te begeleiden. Op Schiphol is een dependance van dit werkcentrum ingericht.

 • Informatiebijeenkomst windenergie Amsterdam

  18 juni 2020

  Gemeente Amsterdam organiseert verschillende online informatiebijeenkomsten over locaties voor het plaatsen van windmolens aan de randen van de gemeente.

 • Ontdek duurzaam wonen vanuit huis

  18 juni 2020

  Wie interesse heeft in duurzaam wonen, kan online thematours volgen. Tijdens deze thematours bieden huiseigenaren via videoverbinding een kijkje in hun duurzame woning en geven een presentatie over de energiebesparende maatregelen die zij getroffen hebben. Zo helpen zij anderen graag op weg om ook aan de slag te gaan in hun woning.

 • Werkzaamheden Burgemeester Haitsmaplein

  18 juni 2020

  Op maandag 22 juni start de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht. Het parkeerterrein bij winkelcentrum De Lindeboom wordt opnieuw ingericht en bestraat.

 • pbweek25_20040_Gemeente De Ronde Venen tekent voor sneller en beter inburgeren

 • Gemeente De Ronde Venen tekent voor sneller en beter inburgeren

  17 juni 2020

  De 16 Utrechtse gemeenten, waaronder gemeente De Ronde Venen, gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt. Op woensdag 17 juni ondertekende wethouder Rein Kroon, als plaatsvervanger van wethouder Alberta Schuurs, namens gemeente De Ronde Venen de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie.

 • Gemeente De Ronde Venen bedankt scholen en kinderopvang

  17 juni 2020

  Leerlingen van basisscholen en kinderopvang, maar ook middelbare scholieren kunnen weer naar school. Dat verdient aandacht en een kleine attentie. Gemeente De Ronde Venen trakteert om de leraren en pedagogisch medewerkers te bedanken voor hun inzet in deze bijzondere tijd. Wethouder Kiki Hagen overhandigt persoonlijk een kleine attentie aan Diana Vredenbregt, eigenaresse van kinderopvang De Stal in Waverveen.

 • Gemeente breidt parkeergelegenheid in centrum Mijdrecht uit

  10 juni 2020

  De laatste jaren is het centrum van Mijdrecht ingrijpend vernieuwd. Recent is de Kerkstraat opnieuw bestraat en het Kerkplein opnieuw ingericht. Onlangs zijn de voorbereidingen voor herinrichting en uitbreiding van het Burgemeester Haitsmaplein en de aanleg van de doorsteek naar het Kerkplein gestart. In combinatie met vergroting van het terrein voor lang parkeren aan de Rondweg, moet dit een einde maken aan de parkeerproblemen in het centrum van Mijdrecht.

 • Gemeente en SC Johnson Europlant BV ondersteunen cultuursector

  10 juni 2020

  Culturele en kunstzinnige activiteiten van stichtingen en buurthuizen verdienen ondersteuning in coronatijd. Het cultuurfonds van SC Johnson Europlant BV heeft hiervoor een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Aan 13 organisaties is een bijdrage toegekend. Evelyne van Dalen, algemeen directeur van SC Johnson Europlant BV, en Alberta Schuurs, wethouder van gemeente De Ronde Venen, stonden op woensdag 10 juni bij het bedrijventerrein in Mijdrecht om de cultuursector een gift te doen. Uit het cultuurfonds ontving Atelier De Kromme Mijdrecht een gift van € 500 en Stichting Dorpsacademie in Wilnis een gift van € 1400.

 • Stimulerende maatregelen voor een klimaatneutrale gemeente

  08 juni 2020

  Op weg naar een klimaatneutraal De Ronde Venen voert de gemeente vanaf januari 2021 twee maatregelen door op het gebied van afval. Ten eerste verandert per 1 januari 2021 de ophaalfrequentie van restafval. Vanaf dat moment wordt restafval driewekelijks opgehaald in plaats van tweewekelijks. Ten tweede voert de gemeente per 1 januari 2022 een systeem van gedifferentieerde tarieven – ook wel diftar genoemd – in. De inwoner betaalt dan voor het aantal keren dat hij afval aanbiedt. De gemeenteraad stemde gisteren in met deze maatregelen.