Nieuws RSS icoon

De laatste nieuwsberichten en actualiteit van De Ronde Venen vindt u hier. Oudere nieuwsberichten kunt u vinden via Archiefweb.

 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met de Woonadviescommissie (WAC)

  13 december 2019

  Op dinsdag 10 december ondertekenden wethouder Rein Kroon en voorzitter van de Woonadviescommissie (WAC) Ria Visser een overeenkomst om hun samenwerking te bekrachtigen.

 • Gemeente De Ronde Venen, GroenWest en huurdersvereniging ondertekenen prestatieafspraken 2020

  13 december 2019

  Dinsdag 10 december ondertekenden wethouder Rein Kroon van gemeente De Ronde Venen, directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest en voorzitter Jan Peltenburg van huurdersvereniging Weidelanden de prestatieafspraken voor 2020. Gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging zetten zich samen in om huurders, van jong tot oud, goed te laten wonen. Daarover maken zij periodiek prestatieafspraken.

 • Hoge cijfers voor regiotaxi Veenweide

  12 december 2019

  Regiotaxi Veenweide krijgt van de gebruikers het rapportcijfer 8,1. Uit een recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat de gebruikers goed te spreken zijn over het deur-tot-deurvervoer. De klantvriendelijkheid van de telefonist(e) en de informatievoorziening telefonist(e) worden als beste beoordeeld.

 • Werkzoekenden pakken hun kansen bij winterworkshops Werkcentrum

  12 december 2019

  Bent u met de goede voornemens in het achterhoofd aan het nadenken over een (nieuwe) baan? Het Werkcentrum heeft –na het succes van afgelopen zomer– vanaf volgend jaar workshops voor alle inwoners van De Ronde Venen. U leert een perfect cv op te stellen, netwerken met een LinkedIn-profiel en werk te maken van videosollicitatie. Maak werk van uw goede voornemens en laat u bijspijkeren!

 • Gemeente De Ronde Venen zorgt voor goed leerlingenvervoer

  12 december 2019

  De Kinderombudsman ontvangt regelmatig vragen en klachten over leerlingenvervoer. Daarom stelde de Kinderombudsman tien uitgangspunten op waarmee gemeenten hun beleid, besluitvorming en uitvoering van het leerlingenvervoer kunnen verbeteren. Deze uitgangspunten staan omschreven in het rapport ‘Als de weg naar passend onderwijs niet passend is’. Gemeente De Ronde Venen voldoet aan alle tien uitgangspunten die staan beschreven in het rapport waardoor haar leerlingenvervoer in overeenstemming is met het Kinderrechtenverdrag.

 • College stelt provincie concrete maatregelen voor om doorrijden op N201 te verbeteren

  12 december 2019

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de provincie Utrecht een aantal concrete voorstellen gedaan om de N201 gereed te maken voor de toekomst. Met de maatregelen kan het verkeer sneller doorrijden en verbetert de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de gemeente. Concreet stellen B en W onder andere voor de N201 bij Hofland recht door te trekken, de doorstroming op de kruising met de N212 te verbeteren en de N201 ter hoogte van het viaduct bij Vinkeveen verdiept aan te leggen. Ook moeten fietsers makkelijker kunnen doorrijden.

 • Winkeliers stemmen massaal voor Bedrijfs Investeringszone

  09 december 2019

  De Mijdrechtse ondernemers hebben massaal ingestemd met een nieuwe periode van vijf jaar voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ). Een ondernemersheffing om activiteiten binnen het centrum te financieren, waaronder de sinterklaasintocht, decemberactie, camerabeveiliging, groen en de aankleding tijdens de feestdagen.

 • Rondeveense apotheken zijn dementievriendelijk

  06 december 2019

  Medewerkers van apotheken hebben dagelijks te maken met patiënten met dementie. Om het gedrag te kunnen herkennen en begrip te tonen hebben alle medewerkers de training ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd. Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde het certificaat Dementievriendelijke organisatie aan apotheker Yvonne Jordan.

 • Zorgboerderij Den Haring ontvangt certificaat Dementievriendelijke organisatie

  04 december 2019

  Sinds enkele jaren biedt zorgboerderij Den Haring van de familie Verhoef in Baambrugge dagelijks opvang voor mensen met dementie. Na een opleidingstraject ‘GOED omgaan met dementie’ voor alle medewerkers en vrijwilligers is de opvang nu ook officieel gecertificeerd als ‘Dementievriendelijke organisatie. Wethouder Alberta Schuurs overhandigde het certificaat.

 • Gemeente De Ronde Venen betaalt mee aan uw zorgverzekering

  04 december 2019

  Heeft u weinig inkomen en wilt u voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de Gemeentepolis. Dit is een Collectieve Zorgverzekering die gemeente De Ronde Venen samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering. En u profiteert van vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

 • Groen licht voor bouwplannen De Maricken

  02 december 2019

  Provincie Utrecht heeft ingestemd met de bouw van 225 woningen in De Maricken, Wilnis. Onderzoek naar en berekening van de stikstofuitstoot tijdens de bouwfase tonen aan dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen belemmering vormt. Dankzij dit groene licht gaat de bouw deze maand van start.

 • Heeft u Mijnafvalwijzer al?

  23 november 2019

  Gemeente De Ronde Venen stapt per 2020 over op Mijnafvalwijzer. Een handige website en app waarmee je weet wanneer je welk afval aan de straat moet zetten. De gemeente gebruikt al enkele jaren Mijnafvalwijzer en stapt nu definitief over. Mijnafvalwijzer vervangt per 2020 de huidige afvalkalender.

 • Jonge helden krijgen extra waardering voor de goede zorgen

  23 november 2019

  “Mantelzorg is langdurige zorg die vaak je leven beheerst. Maar het is ook je zorgen maken over een langdurig ziek familielid. Dat is heel zwaar. Zeker als de mantelzorger daarnaast nog naar school gaat, een eerste studie volgt of een baan heeft. Dan is het bijna niet te doen. De inzet van jongeren is vaak groot, maar ook verborgen. Wij zien ze als jonge helden.” Zo vertelt wethouder Alberta Schuurs.

 • Ophaalmomenten afval 2020 bekend

  21 november 2019

  De ophaalmomenten van het afval in 2020 zijn al bekend. Er zijn wijzigingen in de ophaalmomenten van het gft- en pmd-afval. Kijk op de website of app van Mijnafvalwijzer om te zien wat dit voor uw straat betekent.

 • Ontwerpateliers voor programma Toekomst N201

  19 november 2019

  Na de eerste serie ontwerpateliers in juli, nodigt de provincie Utrecht omwonenden, belangstellenden en belanghebbenden opnieuw van harte uit voor een 2e serie ateliers eind november/begin december:

 • Nieuwe aanlegsteiger in centrum Abcoude

  14 november 2019

  Het centrum van Abcoude krijgt een aanlegsteiger. In 2020 wordt aan de oostkant van de Hulksbrug een steiger aangelegd waar twee tot drie boten kunnen aanmeren. Voor bezoekers die via het Gein of de Angstel het dorp bezoeken, is de aanlegsteiger een prima startpunt om het centrum van Abcoude makkelijk te ontdekken.

 • Parken en parels in De Ronde Venen hebben nu officieel een naam

  14 november 2019

  De Ronde Venen is een groene gemeente met mooie (recreatieve) plekken, waaronder onze parken. ’t Zwanenpark, het Hugo de Vriespark, het Hertenkamp of het Speelwoud. Iedereen in Vinkeveen, Abcoude, Mijdrecht en Wilnis kent deze parken of deze mooie stukjes groen (groene parels). Officieel hebben de parken en parels geen naam. Daar heeft het college 12 november verandering in gebracht; door de parken en het groen officieel de naam te geven die door de inwoners al jaren werd gebruikt. Dit zijn enkele highlights. Mogelijk breidt zich dit in de toekomst verder uit.

 • Herontwikkeling Twistvliedschool: 50 starterswoningen, een unieke kans voor Mijdrecht

  14 november 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen heeft ingestemd met het voorstel om op de locatie van de Twistvliedschool maximaal 50 starterswoningen te realiseren. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met omwonenden en sluit aan bij de uitkomsten van het woonruimtebehoefteonderzoek. Daaruit bleek onder meer dat er een grote vraag is naar starterswoningen.

 • Heeft u al Mijnafvalwijzer? Meld u aan voor het einde van het jaar!

  17 oktober 2019

  Mijnafvalwijzer vervangt per 2020 de afvalkalender. Meld u daarom uiterlijk in december 2019 aan voor de app Mijnafvalwijzer.

 • De Ronde Venen wordt dementievriendelijk – u ook?

  17 oktober 2019

  Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Ook inwoners met dementie. Vanaf eind oktober worden weer bijeenkomsten georganiseerd met als doel in simpele stappen leren dementie te herkennen en contact te maken met mensen met dementie.

 • Reizend gezelschap organiseert bijeenkomsten over dementievriendelijke gemeente

  11 oktober 2019

  Vanaf 16 oktober wordt in alle dorpen van gemeente De Ronde Venen een informatiebijeenkomst over dementievriendelijkheid georganiseerd. Tijdens een informatief en afwisselend programma ontvangen de bezoekers informatie over het project Dementievriendelijke gemeente.