Nieuws

De laatste nieuwsberichten en actualiteit van De Ronde Venen vindt u hier. Oudere nieuwsberichten kunt u vinden via Archiefweb.

 • Gemeentebestuur bezoekt Techniek Driedaagse

  04 oktober 2022

  Vol bewondering en enthousiasme keken wethouders Maarten van der Greft en Anja Vijselaar hun ogen uit op de vijfde editie van de Techniek Driedaagse. “Wat een dynamisch evenement”, stelt Vijselaar, wethouder met onder andere Economie en Arbeidsmarkt in haar portefeuille. “Hier maken jongeren echt kennis met techniek. Zij ontdekken welke mogelijkheden er voor hen zijn en wat ze kunnen worden. Zo’n evenement biedt legio kansen.”

 • Beun – De Ronde ontvangt predicaat Hofleverancier

  29 september 2022

  Op woensdag 28 september reikte burgemeester Maarten Divendal van gemeente De Ronde Venen het predicaat Hofleverancier uit aan de directie van Beun - De Ronde. Dit gebeurde tijdens de vakbeurs World of Technology & Science in de Jaarbeurshallen. In 2021 bestond het bedrijf uit Abcoude 100 jaar. Het predicaat Hofleverancier is een koninklijke waardering voor de betekenis van het bedrijf voor de samenleving en voor de manier van ondernemen. Vroeger waren Hofleveranciers letterlijk ondernemers die aan het Hof leverden. Dit is nu niet meer het geval, maar er hangen nog wel steeds voorwaarden aan vast. Zo moet het bedrijf minimaal 100 jaar bestaan en in al die jaren een onberispelijke bedrijfsvoering gehad hebben.

 • Gemeente De Ronde Venen ondertekent Convenant Duurzame Woningbouw

  29 september 2022

  De provincie Utrecht werkte samen met verschillende gemeenten en partners aan eisen voor duurzame nieuwbouwwijken. Deze eisen staan in het Convenant Duurzame Woningbouw. Ook de gemeente De Ronde Venen werkte hieraan mee. Met dit akkoord spreekt de gemeente de intentie uit om strengere duurzaamheidseisen te stellen aan woningbouwprojecten. Op 29 september ondertekende wethouder Cees van Uden namens gemeente De Ronde Venen het convenant. Dit is een volgende stap naar een klimaatneutrale gemeente in 2050.

 • De Ronde Venen presenteert een robuuste begroting

  22 september 2022

  Het college van B&W heeft de eerste programmabegroting van deze collegeperiode aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin vertaalt het college de ambities uit het coalitieakkoord ‘In het hart’ voor het komende jaar.

 • Succesvolle WorldCleanup Day in De Ronde Venen

  21 september 2022

  Op zaterdag 17 september 2022 hielpen ruim 50 mensen op 4 plekken mee met het opruimen van vuil in De Ronde Venen. Wethouder Cees van Uden gaf de aftrap voor de WorldCleanup Day bij de opruimactie van het industrieterrein Mijdrecht. Hij gaf aan hoe belangrijk het is dat vrijwilligers hierbij meehelpen. Van Uden: “Ik ben zelf ook vrijwilliger bij een vereniging en weet hoe belangrijk het is dat er mensen zonder eigen voordeel helpen om de vereniging draaiende te houden.”

 • Samen aan de slag tegen laaggeletterdheid

  21 september 2022

  Bijna 50 organisaties in de regio – waaronder De Ronde Venen – gaan zich inzetten om laaggeletterdheid terug te dringen. Dat hebben ze afgesproken in het Taalakkoord regio Groot-Amsterdam. Vorige week hebben 8 gemeentes en bijna 40 maatschappelijke organisaties deze overeenkomst ondertekend.

 • Gemeente doet onderzoek naar verblijfsrecreatie in De Ronde Venen

  15 september 2022

  De Ronde Venen is een aantrekkelijk en mooi gebied om te bezoeken en te overnachten. Dit kan op de camping, in een hotel of met een boot in een jachthaven. Iedereen van buiten de gemeente die overnacht in De Ronde Venen moet (water)toeristenbelasting betalen. Het college van B&W doet onderzoek om een goed beeld te krijgen van het aantal overnachtingen en waar toeristen overnachten. Daarnaast bekijkt de gemeente hoe deze belasting beter en eerlijker geheven kan worden.

 • Hulp voor huishoudens met financiële problemen door de hoge energieprijzen

  13 september 2022

  De energierekening is voor mensen met een laag inkomen steeds moeilijker te betalen. Samen met de Energieke Rondeveners komt gemeente De Ronde Venen deze huishoudens tegemoet met een speciale klusbrigade. Dit zijn energiecoaches en klussers die inwoners direct helpen kleine energiebesparende maatregelen te plaatsen. Ook krijgen inwoners advies hoe zij eenvoudig nog meer geld kunnen besparen op hun energierekening. Aanmelden voor het gratis bezoek kan via de website van de Energieke Rondeveners.

 • Minister Harbers bezoekt Doortrappen-Dag in De Ronde Venen

  12 september 2022

  Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bezocht maandag 12 september een Doortrappen-Dag in gemeente De Ronde Venen. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ deden ruim 50 senioren mee aan de fietsgym, kregen een fietscheck, informatie over de fietsspiegel en maakten een testrit op verschillende soorten fietsen, zoals de driewielfiets. Na de lunch trokken zij er samen op uit voor een fietstocht in de omgeving, zich nu meer bewust van de mogelijkheden om veilig te blijven fietsen.

 • Gemeente De Ronde Venen voert hercontrole uit in voormalig drugspand

  08 september 2022

  Gemeente De Ronde Venen hield afgelopen donderdag 1 september een bestuurlijke controle in een loods waar in 2020 een grote hoeveelheid drugs en geld werd aangetroffen. In het kader van een hercontrole is het pand gecontroleerd op wet- en regelgeving. Tijdens de controle zijn geen (strafrechtelijke) overtredingen aangetroffen.

 • De Ronde Venen neemt deel aan de Nationale Sportweek

  08 september 2022

  De Ronde Venen neemt van 16 tot en met 25 september deel aan de Nationale Sportweek. Tijdens de Sportweek zetten veel clubs en verenigingen de deuren open om sporters op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport en bewegen. Verder zijn er verschillende activiteiten in de gemeente. Het thema van de Nationale Sportweek is: ‘Sport doet iets met je’. Deelnemers kunnen tijdens de 10 dagen ervaren dat sport voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk is.

 • College wil eerlijker en eenvoudiger afvalbeleid

  05 september 2022

  Het college wil het afvalbeleid aanpassen om het eenvoudiger en eerlijker te maken voor inwoners. Doel van de wijzigingen is het scheiden van afval te stimuleren, het ophalen te vereenvoudigen en de kosten eerlijker te verdelen. Belangrijkste voorgestelde wijziging is het niet invoeren van gedifferentieerde tarieven (Diftar). Dit betekent dat inwoners niet gaan betalen per leging of kilo. De wijzigingen staan in een voorstel dat naar de gemeenteraad is gestuurd en waarschijnlijk op 6 oktober wordt behandeld.

 • Start onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

  05 september 2022

  Hoe gaat het met de inwoners van GGD regio Utrecht na 2,5 jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD regio Utrecht brengt daarom met een extra meting de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doet de GGD in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

 • Kom op zaterdag 10 of zondag 11 september naar de Open Monumentendagen!

  30 augustus 2022

  Zaterdag 10 en zondag 11 september zijn de Open Monumentdagen.

 • Startnotitie vernieuwing gemeentehuis

  25 augustus 2022

  Het college van B en W heeft dinsdag 23 augustus een startnotitie over de vernieuwing van het gemeentehuis vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. In de startnotitie worden 2 scenario’s beschreven: renovatie van het gemeentehuis op de huidige plek of nieuwbouw van het gemeentehuis bij het zwembad in Mijdrecht. Inwoners wordt in maart volgend jaar via een referendum gevraagd hun voorkeur uit te spreken. De gemeenteraad behandelt de startnotitie waarschijnlijk in haar vergadering van 6 oktober.

 • Bedrijfspand Rendementsweg zes maanden gesloten na vondst hennepkwekerij

  28 juli 2022

  Het bedrijfspand aan de Rendementsweg in Mijdrecht, dat woensdag 26 juli deels door brand is verwoest, is voor zes maanden gesloten. Dat heeft locoburgemeester Anja Vijselaar besloten na de vondst van een grote hennepkwekerij in het pand. De eigenaar mag het pand wel in om de schade af te handelen, maar het gebouw voorlopig niet verhuren. Politie, brandweer en gemeente zijn de hele nacht bezig geweest de hennepkwekerij te ontmantelen.

 • Gemeentepagina week 29

  22 juli 2022

  In de weken 29, 30, 31 en 32 verschijnt de Groene Venen niet. In deze periode kunt u het gemeentelijke nieuws en de officiële bekendmakingen hier lezen.

 • Gemeente De Ronde Venen verhoogt inkomensgrens voor energietoeslag

  07 juli 2022

  Inwoners met een laag inkomen hebben recht op energietoeslag. Het inkomen dat daarbij hoort, is verhoogd. Daardoor kunnen meer inwoners aanspraak maken op de eenmalige toeslag van 800 euro. Het netto-inkomen dat maximaal ontvangen mag worden, staat in de tabel hieronder.

 • College vindt voorgestelde maatregelen provincie voor verbeteren N201 onvoldoende

  23 juni 2022

  Het college van burgemeester en wethouders is niet tevreden met de maatregelen die de provincie Utrecht wil treffen om de veiligheid op en de leefbaarheid rond de N201 te verbeteren. In een brief aan het provinciebestuur vraagt het college zich af of de maatregelen voldoende zijn om de situatie te verbeteren. Volgens de gemeente kan en moet het anders. Het college vraagt de provincie om hier op korte termijn samen over na te denken en tot die tijd geen besluiten te nemen.

 • Wijzigingen bestemmingsplannen aanvragen voor 1 juli 2022

  07 juni 2022

  Naar verwachting geldt vanaf 1 januari 2023 de Omgevingswet. Vanaf dat moment wordt het bestemmingsplan vervangen door het Omgevingsplan. Daarmee wijzigt ook de werkwijze voor de wijzigingen van een bestemmingsplan en dan dus omgevingsplan. Wijzigingen van de huidige bestemmingsplannen moeten daarom voor 1 juli 2022 aangevraagd worden

 • Winkels langer en vaker open

  07 juni 2022

  Gemeente De Ronde Venen wil winkeliers de vrijheid gaan geven om open te gaan wanneer zij dat willen. Deze maatregel is onderdeel van het coalitieakkoord en één van de eerste punten die het nieuwe college in gang zet. Winkels kunnen eerder open op zondag en ook vaker op zon- en feestdagen als zij dit willen. Afgelopen weekend kon hier tijdens het Pinksterweekend gelijk gebruik van worden gemaakt.

 • Inloopavond ontwikkeling nieuwe woonwijk Maricken II in Wilnis

  07 juni 2022

  Afgelopen maart ondertekenden gemeente De Ronde Venen en de ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed een onderhandelingsakkoord over de uitgangspunten van de woningbouwontwikkeling Maricken 2. Tijdens een inloopavond praten de betrokken partijen inwoners bij over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Maricken 2 in Wilnis. De huidige plannen worden voorgelegd aan omwonenden en geïnteresseerden. Ook is er genoeg ruimte om vragen te stellen. Informatie over de start van de verkoop van de woningen, prijzen en woningtypen worden deze avond nog niet verstrekt.

 • Nieuw college De Ronde Venen

  19 augustus 2022

  De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdag 2 juni Maarten van der Greft, Huib Zevenhuizen, Anja Vijselaar en Cees van Uden als wethouder benoemd. Daarna zijn ze in hun functie beëdigd.

 • Anjerperk voor waardering en erkenning van veteranen

  02 juni 2022

  Een plek om veteranen te eren en te waarderen. Dinsdag 31 mei werd daarvoor een speciaal ingericht perk, tussen de Stationsweg en de Ringvaart bij het Wilhelminabankje, in gebruik genomen. Het perk is beplant met tientallen witte anjers, het symbool voor waardering van de veteranen. In het perk staat een plaquette waarop veteranen worden geëerd en herdacht. De ingebruikname vormde de start van de lokale Veteranendag.

 • RVB, VVD en D66 presenteren het coalitieakkoord 2022-2026: “In het hart”

  25 mei 2022

  Coalitiepartijen Ronde Venen Belang, de VVD en D66 hebben hun afgesloten coalitieakkoord op woensdag 25 mei gepresenteerd. Het akkoord geldt voor de periode 2022-2026 en heeft de titel “In het hart” gekregen. Na de presentatie van het akkoord zijn ook de kandidaat-wethouders bekend gemaakt.

 • Integrale controle op naleving wet- en regelgeving

  23 mei 2022

  Gemeente De Ronde Venen heeft samen met politie, douane, Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), netbeheerder Stedin en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) donderdag 19 mei een grootschalige integrale controle gehouden op de Genieweg in Mijdrecht. Circa 29 bedrijfspanden en 72 opslagunits zijn gecontroleerd op de naleving van wet- en regelgeving. Tijdens de controle zijn er verdovende middelen in een seksinrichting aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of de seksinrichting bedrijfsmatig werd gebruikt en dus illegaal is.

 • Huishoudens met een laag inkomen krijgen 800 euro energietoeslag

  21 april 2022

  Huishoudens met een laag inkomen krijgen een energietoeslag van 800 euro. Met deze toeslag kunnen zij een deel van de gestegen energiekosten betalen. Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch op hun bankrekening. Zij krijgen dit in 2 delen. Zij krijgen hierover nog een brief. Andere huishoudens die moeten rondkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum hebben ook recht op deze toeslag. Zij kunnen vanaf 16 mei een aanvraag indienen via www.derondevenen.nl/energietoeslag.

 • Meedenken over herontwikkeling Hoflandlocatie in Mijdrecht

  07 juli 2021

  De basisscholen Hofland en De Eendracht krijgen na ruim 40 jaar nieuw onderdak. Doordat het nieuwe schoolgebouw 2 etages krijgt, ontstaat er ruimte voor appartementen. Gemeente De Ronde Venen nodigt inwoners uit om mee te denken over de plannen.

 • Gemeente en maatschappelijke organisaties investeren in eerste 1000 dagen kind

  07 juli 2021

  Gemeente De Ronde Venen zet zich samen met maatschappelijke organisaties in om de eerste 1000 dagen van een kind probleemloos te laten verlopen. Dit is een initiatief van maatschappelijk en pedagogisch werkers van Kwadraad, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, kraamzorg, diëtisten, huisartsen en de gemeente. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld: Kansrijke Start. De ondertekenaars onderschrijven het belang van een kansrijke start voor alle kinderen.

 • GGD opent vaccinatielocatie in Bowling Mijdrecht

  07 juli 2021

  Inwoners van De Ronde Venen kunnen zich vanaf woensdag 30 juni in Mijdrecht laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD regio Utrecht (GGDrU) biedt de mogelijkheid om op woensdagen in Bowling Mijdrecht, Ontspanningsweg 1a, een prik te krijgen. Wethouder Alberta Schuurs (Gezondheid): ,,Om het coronavirus nog verder onder controle te krijgen is het belangrijk dat vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, worden aangeboden. Fijn dat we hiervoor Bowling Mijdrecht kunnen gebruiken.”

 • Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen in uw buurt?

  17 augustus 2021

  Gemeente De Ronde Venen plaatst alle officiële publicaties van de gemeente op officielebekendmakingen.nl. Wilt u geïnformeerd worden over officiële publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overuwbuurt.overheid.nl.