U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Nieuws RSS icoon

De laatste nieuwsberichten en actualiteit van De Ronde Venen vindt u hier. Oudere nieuwsberichten kunt u vinden via Archiefweb.

 • Gemeentepagina week 30

  29 juli 2021

  In de weken 30, 31, 32 en 33 verschijnt de Groene Venen niet. In deze periode kunt u het gemeentelijke nieuws en de officiële bekendmakingen hier lezen.

 • Verplicht energielabel C voor kantoren groter dan 100m2

  22 juli 2021

  Het is belangrijk dat wij allemaal een steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. Gelukkig zien veel ondernemers kansen om te verduurzamen. Vanaf 2023 is het verplicht dat kantoren groter dan 100m2 energielabel C hebben.

 • Meedenken over herontwikkeling Hoflandlocatie in Mijdrecht

  22 juli 2021

  De basisscholen Hofland en De Eendracht krijgen na ruim 40 jaar nieuw onderdak. Doordat het nieuwe schoolgebouw 2 etages krijgt, ontstaat er ruimte voor appartementen. Gemeente De Ronde Venen nodigt inwoners uit om mee te denken over de plannen.

 • High tea en bloemetje voor inzet om leven aangenaam te houden tijdens corona

  21 juli 2021

  Burgemeester Maarten Divendal heeft woensdag 21 juli 5 bewoners van De Kom in Mijdrecht verrast met een high tea en een bloemetje. Hij bedankte hen daarmee voor hun inzet in de periode waarin sociale contacten als gevolg van de coronamaatregelen moeilijk waren. De 5 zorgden er voor dat het leven van de bewoners van het seniorencomplex, ondanks corona, zo aangenaam mogelijk bleef.

 • Parkeerverbod Baambrugse Zuwe

  19 juli 2021

  Langs de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen geldt sinds kort een parkeerverbod.

 • Investeren in het remmen van de bodemdaling

  19 juli 2021

  Dit najaar start het project Veenweide Infiltratiesysteem Groot Wilnis-Vinkeveen e.o., dat voorziet in de aanleg van infiltratiedrains in agrarische percelen om de bodemdaling te remmen. Het gaat hier om een uniek project met 75 deelnemers en met een potentiële omvang van ruim 1300 ha. Met infiltratiebuizen wordt de grondwaterstand midden in de graslandpercelen in droge perioden verhoogd, waardoor de veenoxidatie, en daarmee de bodemdaling, in die percelen wordt beperkt.

 • Gemeenteraad besluit over bijdrage aan Regionale Energie Strategie (RES)

  16 juli 2021

  Het klimaat verandert. Om deze klimaatverandering tegen te gaan stappen we over op duurzame energie. Denk aan energie uit zon, wind en aardwarmte. Gemeente De Ronde Venen werkt hier lokaal aan. Maar ook met andere gemeenten uit de regio. Dit doet de gemeente in de Regionale Energie Strategie (RES) U16. Binnen de RES U16 werken gemeenten, waterschappen en de provincie Utrecht samen. Zodat zij met een plan komen voor de opwek van zonne- en windenergie en andere keuzes voor aardgas. Tijdens de raadsvergadering van maandag 5 juli besloot de gemeenteraad hoeveel De Ronde Venen inbrengt in deze regionale samenwerking. Dat is 410 TeraJoule (0,114 Terrawattuur) duurzame energie voor 2030. Op deze manier draagt de gemeente haar steentje bij aan de RES. Ook blijft het lokale proces hierbij enorm belangrijk.

 • Intentieovereenkomst tussen tennisverenigingen en de gemeente

  16 juli 2021

  Op donderdag 15 juli hebben de 2 tennisverenigingen uit Mijdrecht en gemeente De Ronde Venen een intentieovereenkomst ondertekend. In die overeenkomst hebben tennisverenigingen en gemeente afspraken gemaakt over de toekomstige invulling van de tennislocaties. Op korte termijn komen er padelbanen, extra tennisbanen en een jeu de boulebaan. Dit wordt uiteindelijk 1 tennislocatie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor woningbouw op de locatie De Meijert en de tennislocatie van Tennisvereniging Mijdrecht.

 • Meedenken over herontwikkeling Hoflandlocatie in Mijdrecht

  07 juli 2021

  De basisscholen Hofland en De Eendracht krijgen na ruim 40 jaar nieuw onderdak. Doordat het nieuwe schoolgebouw 2 etages krijgt, ontstaat er ruimte voor appartementen. Gemeente De Ronde Venen nodigt inwoners uit om mee te denken over de plannen.

 • Gemeenteraad wijst 9 zoekgebieden aan voor zonnevelden

  07 juli 2021

  Tijdens de raadsvergadering van maandag 5 juli wees de gemeenteraad 9 zoekgebieden aan waar zonnevelden kunnen komen. Dit betekent dat er in deze gebieden energie opgewekt wordt met zonnepanelen op de grond. Ook besloot de gemeenteraad dat er geen windmolens in de gemeente komen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners uit de dorpen goed betrokken worden. Daarom heeft zij aan de gemeente gevraagd om dorpsinitiatieven voorrang te geven. Met de nieuwsbrief Duurzaamheid informeert de gemeente haar inwoners. Inschrijven kan via www.derondevenen.nl/duurzaam.

 • Gemeente en maatschappelijke organisaties investeren in eerste 1000 dagen kind

  07 juli 2021

  Gemeente De Ronde Venen zet zich samen met maatschappelijke organisaties in om de eerste 1000 dagen van een kind probleemloos te laten verlopen. Dit is een initiatief van maatschappelijk en pedagogisch werkers van Kwadraad, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, kraamzorg, diëtisten, huisartsen en de gemeente. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld: Kansrijke Start. De ondertekenaars onderschrijven het belang van een kansrijke start voor alle kinderen.

 • GGD opent vaccinatielocatie in Bowling Mijdrecht

  07 juli 2021

  Inwoners van De Ronde Venen kunnen zich vanaf woensdag 30 juni in Mijdrecht laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD regio Utrecht (GGDrU) biedt de mogelijkheid om op woensdagen in Bowling Mijdrecht, Ontspanningsweg 1a, een prik te krijgen. Wethouder Alberta Schuurs (Gezondheid): ,,Om het coronavirus nog verder onder controle te krijgen is het belangrijk dat vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, worden aangeboden. Fijn dat we hiervoor Bowling Mijdrecht kunnen gebruiken.”

 • Plannen bekend hoe de regio Utrecht in 2030 energie opwekt

  07 juli 2021

  De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES regio U16 is bekend gemaakt. In deze RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij 1,8 Terawattuur TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. Dit is een haalbaar doel waarbij aandacht is voor de zoekgebieden voor zon- en windenergie. In de RES 1.0 staat ook welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. Na de vaststelling van de ontwerp RES in april 2020 zijn uit de gesprekken met betrokken organisaties nieuwe inzichten naar voren gekomen. Samen met deze informatie en de input uit de lokale participatietrajecten met inwoners rond zon- en windenergie heeft dit geleid tot de Regionale Energie Strategie 1.0. In de regio U16. Hierbij draagt iedere gemeente zijn steentje bij aan het overstappen op duurzame energie. Waarbij sommige gemeenten verder zijn dan andere gemeenten. Na de zomer besluiten de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en de provinciale staten over de RES 1.0. Na de vaststelling kunnen inwoners blijven meedenken en meepraten over het uitwerken van de RES.

 • Informatiebijeenkomsten over verkeersstructuur Vinkeveen

  30 juni 2021

  De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de verkeersstructuur in Vinkeveen te verbeteren. Begin mei heeft de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting. Afgesproken is dat bureau Goudappel Coffeng nader onderzoek doet naar de voorkeursvariant van de gemeenteraad. Dit onderzoek is afgerond. Tijdens 2 informatiebijeenkomsten worden de resultaten gepresenteerd.

 • Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen in uw buurt?

  30 juni 2021

  Gemeente De Ronde Venen plaatst alle officiële publicaties van de gemeente op officielebekendmakingen.nl. Wilt u geïnformeerd worden over officiële publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overuwbuurt.overheid.nl.