Nieuws

RSS icoon

De laatste nieuwsberichten en actualiteit van De Ronde Venen vindt u hier. Oudere nieuwsberichten kunt u vinden via Archiefweb.

 • Filmserie over dagbesteding in De Ronde Venen

  23 september 2021

  Voor mensen met dementie zijn er volop mogelijkheden om hun dag op een prettige manier buitenshuis door te brengen. Welke dagbesteding er in De Ronde Venen is, kunt u zien in een serie korte films op www.derondevenen.nl/dementievriendelijk. RTV Ronde Venen zendt iedere maand de nieuwste film aansluitend aan het programma Nieuwsronde uit.

 • Wonen aan het Meijert-park in Mijdrecht voor starters en senioren

  23 september 2021

  Tijdens een informatieavond voor omwonenden presenteerde gemeente De Ronde Venen de eerste plannen voor herontwikkeling van de Meijert-locatie in Mijdrecht. Belangrijke uitgangspunten zijn onder meer bouwen voor starters en senioren, groene uitstraling en ruimte voor wandelaars en fietsers. In 3 bijeenkomsten gaven ruim 100 belangstellenden hun mening over de modellen. Deze inbreng wordt meegenomen in de uitwerking van de plannen.

 • College stelt voor meer geld uit te trekken voor onkruidbestrijding

  23 september 2021

  Het was een warm voorjaar en het heeft in het begin van de zomer flink geregend. Het onkruid groeide daardoor snel. In juli 2021 heeft de raad gezegd dat de gemeente het onkruid weer zonder 'gif' moet bestrijden. Hierdoor groeit het onkruid sneller terug. Inwoners zien daarom meer onkruid op stoepen en straten. Het college vraagt de raad voor volgend jaar extra geld voor gifvrije onkruidbestrijding. De raad neemt daarover naar verwachting in oktober een besluit tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting.

 • Een natuurlijke oever langs de Karekietvijver in Mijdrecht

  20 september 2021

  Met elkaar zorgen voor een groene en aantrekkelijkere omgeving, dat is het doel van Groen aan de Buurt in De Ronde Venen. Bewoners zijn met dat doel zelf projecten in verschillende kernen gestart. In Mijdrecht is het project op dit moment in volle gang. Vrijwilligers van de Werkgroep Groen Twistvlied-Wickelhof zetten zich in voor natuurlijkere oeverbeplanting langs de Karekietvijver in hun wijk.

 • Ruimen graven op begraafplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Wilnis

  16 september 2021

  Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Abcoude, Baambrugge en Wilnis worden na 20 september 2021 28 graven geruimd. Van deze graven is de uitgiftetermijn verlopen en hebben nabestaanden afstand gedaan. Het gaat om 5 graven in Abcoude, 3 in Baambrugge en 20 in Wilnis.

 • De Ronde Venen presenteert een sluitende begroting

  16 september 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag 16 september de programmabegroting 2022 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting sluit. De financiën zijn op orde door het beheersen van de kosten en het goed uitvoeren van bestaand beleid. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 28 oktober.

 • De week van lezen en schrijven: ''Erbij horen begint met taal'' en daar kan iedereen aan bijdragen.

  06 september 2021

  Stel je eens voor: je bent in een land waar je de taal niet spreekt, waar je niet wijs kunt worden uit de letters die op papier geschreven staan en waar je jezelf niet kunt uitdrukken. Je durft geen contact te maken met anderen, bang dat ze je niet begrijpen. Je voelt je alleen. Dat wil niemand. Voor alle taalbehoeftigen bieden Sagènn en Tympaan-De Baat Nederlandse taallessen en inloopmomenten om Taal in de Praktijk te oefenen. En daar kan iedereen aan bijdragen.

 • Meedenken over herontwikkeling Hoflandlocatie in Mijdrecht

  07 juli 2021

  De basisscholen Hofland en De Eendracht krijgen na ruim 40 jaar nieuw onderdak. Doordat het nieuwe schoolgebouw 2 etages krijgt, ontstaat er ruimte voor appartementen. Gemeente De Ronde Venen nodigt inwoners uit om mee te denken over de plannen.

 • Gemeente en maatschappelijke organisaties investeren in eerste 1000 dagen kind

  07 juli 2021

  Gemeente De Ronde Venen zet zich samen met maatschappelijke organisaties in om de eerste 1000 dagen van een kind probleemloos te laten verlopen. Dit is een initiatief van maatschappelijk en pedagogisch werkers van Kwadraad, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, kraamzorg, diëtisten, huisartsen en de gemeente. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld: Kansrijke Start. De ondertekenaars onderschrijven het belang van een kansrijke start voor alle kinderen.

 • GGD opent vaccinatielocatie in Bowling Mijdrecht

  07 juli 2021

  Inwoners van De Ronde Venen kunnen zich vanaf woensdag 30 juni in Mijdrecht laten vaccineren tegen het coronavirus. De GGD regio Utrecht (GGDrU) biedt de mogelijkheid om op woensdagen in Bowling Mijdrecht, Ontspanningsweg 1a, een prik te krijgen. Wethouder Alberta Schuurs (Gezondheid): ,,Om het coronavirus nog verder onder controle te krijgen is het belangrijk dat vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, worden aangeboden. Fijn dat we hiervoor Bowling Mijdrecht kunnen gebruiken.”

 • Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen in uw buurt?

  17 augustus 2021

  Gemeente De Ronde Venen plaatst alle officiële publicaties van de gemeente op officielebekendmakingen.nl. Wilt u geïnformeerd worden over officiële publicaties? Dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen. Abonneren doet u op www.overuwbuurt.overheid.nl.