Anterieure overeenkomst De Meijert Noord en Zuid (week 27 – 5 juli 2023)

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat zij op 29 mei 2024 een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten voor de ontwikkellocatie De Meijert Noord en Zuid te Mijdrecht, kadastraal bekend gemeente Mijdrecht, sectie C nummers 9810, 9813, 9814 en 9817.

De anterieure overeenkomst is gesloten met de wederpartijen:
1.    Burgland Properties B.V., gevestigd te Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard, en kantoorhoudend te 2821 LH Stolwijk, ’t Vaarland 10;
2.    De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. gevestigd te Stolwijk, gemeente Krimpenerwaard, en kantoorhoudend te 2821 LH Stolwijk, ’t Vaarland 10,
en heeft betrekking op de bouw van een appartementencomplex, omvattend 43 woningen, en 8 rijwoningen.
Met het sluiten van deze anterieure overeenkomst heeft de gemeente voldaan aan haar verplichting om de kosten van grondexploitatie te verhalen in de zin van artikel 6.12 Wro. Om de voormelde ontwikkeling van de locatie mogelijk te maken is de gemeente bereid planologische en publiekrechtelijke medewerking te verlenen.

Ter inzage

Met ingang van 5 juli 2024 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis.

Informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij de heer mr. T.J. de Haan van het team Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed, telefoonnummer 0297- 291 755 (ma di do vr).