Besluit alcohol - en exploitatievergunning (week 25 – 21 juni 2024)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat voor onderstaande inrichting een gewijzigde Alcohol- en exploitatievergunning is verleend: 

  • Herenweg 53-55, 3645 DG in Vinkeveen is verleend op 17 juni 2024 (verzenddatum 17 juni 2024).

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 291616.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. U kunt digitaal bezwaar maken via de website gemeente.derondevenen.nl. U kunt ook per brief bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.