Verleende omgevingsvergunningen (week 24 – 14 juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verleend
       
Molmlaan 3, Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z2024-000380 30-05-2024
Marickenlaan 54, Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z2024-000470 30-05-2024
Herenweg 217, Vinkeveen Herbouwen van een woning Z2024-000341 04-06-2024
Haagwinde 1, Abcoude Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z2024-000400 04-06-2024
Herenweg 242R 78, Vinkeveen Aanleggen van een laagspanningskabel Z2024-000302 05-06-2024
Mennonietenbuurt 106, Amstelhoek Uitbreiden van woning aan de achterzijde op de eerste en tweede verdieping Z2024-000453 05-06-2024
Haagwinde 9, Abcoude Bouwen van een berging in de achtertuin Z2024-000315 05-06-2024
Koningsvaren 56, Abcoude Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z2024-000407 12-06-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.