Verleende omgevingsvergunningen (week 25 – 21 juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Centaur 41 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een autokraan 2024-016394 18-06-2024
Dorpsstraat 42 A in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen hoogwerker 2024-017157 18-6-2024
Kerkstraat 46 in Abcoude Tijdelijk plaatsen container 2024-017258 18-6-2024
Demmerik 94 in Vinkeveen Tijdelijk plaatsen van een pontonbrug in water 2024-018410 18-06-2024
Wethouder van Oostveenstraat 2 in Baambrugge Tijdelijk plaatsen van container en kraan 2024-017709 18--06-2024


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.