Verleende omgevingsvergunningen week 26 – 28 juni 2024)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verleend
Midrethstraat 76, Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z2024-000431 13-06-2024
Bonkestekersweg 3, Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van een gebouw Z2024-000418 13-06-2024
Thv Demmerik 94, Vinkeveen Aanleggen van de Fokkersbrug aan de Demmerik Z2024-000411 13-06-2024
Achter de Kerken 31, Abcoude Vervangen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z2024-000461 14-06-2024
Vinkenkade 5B, Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning Z2024-000337 18-06-2024
Angsteloord 43, Abcoude Plaatsen van dakkapellen op het voor- en achterdakvlak Z2024-000478 18-06-2024
Mijdrechtse dwarsweg 35, Wilnis Aanleggen van een uitweg Z2024-000479 18-06-2024


Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG  Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.