Aanslag gemeentelijke belastingen 2024

Eind februari 2024 zijn de jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen verzonden. De aanslag ontvangt u in de brievenbus of in de berichtenbox van MijnOverheid.
Op de aanslag staan de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB). Op de aanslag staat ook de nieuwe WOZ-waarde 2024.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de tarieven. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van een woning van 619.000 euro. Als de waarde van uw woning is gestegen betekent dat niet automatisch dat u ook meer OZB betaalt. De gemeenteraad stelt bij het vaststellen van de begroting de opbrengst van de OZB vast. Dit is hetzelfde bedrag als vorig jaar vermeerderd met het inflatiecijfer. Worden woningen meer waard omdat de WOZ-waarde stijgt, dan daalt het tarief voor de OZB. 
Vanaf 2024 is de basis voor de berekening van de afvalstoffenheffing veranderd. In 2023 werd uitgegaan van één- of meerpersoonshuishoudens. In 2024 is de basis of u heeft gekozen voor een kleine afvalbak (140 liter) of een grote afvalbak (240 liter). Voor een kleine betaalt u 100 euro minder aan afvalstoffenheffing dan voor een grote bak. De gemeente wil hiermee de kosten voor afval eerlijker verdelen omdat inwoners die minder afval produceren ook minder betalen, ongeacht de grootte van het huishouden.

Gemiddelde woonlasten woningeigenaren
  2023   2024  
  Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden Kleine container (140 l) Grote container (240 l)
Gemiddelde WOZ-waarde € 598.000 € 598.000 € 619.000 € 619.000
OZB € 382,12 € 382,12 € 385,02 € 385,02
Rioolheffing € 216 € 216 € 235,20 € 235,20
Afvalstoffenheffing € 278,40 € 358,20 € 278,40 € 378,40
Totaal € 876,52 € 956,32 € 898,62 € 998,62

WOZ-waarde

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de WOZ-waarde of bent u het niet eens met de waarde of aanslag? Kijk dan op www.gemeentebelastingenamstelland.nl. Gemeentebelastingen Amstelland voert de belastingheffing uit van onder andere de gemeente De Ronde Venen. Op de website ziet u hoe de WOZ-waarde wordt vastgesteld en hoe u zelf gratis bezwaar kunt maken.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Als u moet rondkomen met een laag inkomen komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Meer informatie hierover vindt u op www.gemeentebelastingenamstelland.nl. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing? Neem contact op via 020 540 4886.

Betalingsregeling

Als u moeite heeft om de bedragen te betalen, kunt u kiezen voor betaling via automatische Incasso. U kunt de belastingaanslag in dat geval in maximaal 9 termijnen betalen. Meer informatie vindt u op de website van Gemeentebelastingen Amstelland. 
Is dit voor u geen oplossing? Dan kunt u misschien een betalingsregeling treffen. U kunt een betalingsregeling aanvragen via www.gemeentebelastingenamstelland.nl

Soms hebben inwoners te maken met betalingsproblemen en schulden. De gemeente kan u hierbij helpen. Komt u er zelf niet meer uit? Dan is dat niets om u voor te schamen. Neem contact op met de gemeente via 0297- 29 16 16, dan voorkomt u dat uw problemen erger worden.