Bouw eerste fase De Meijert kan beginnen, gemeenteraad keurt plannen goed

De gemeenteraad heeft het budget dat nodig is voor de aanpassingen van het sportpark en het bouwrijp maken van de grond van project De Meijert goedgekeurd. De tennisverenigingen kunnen nu samengaan en de woningen kunnen gebouwd worden op de grond die vrijkomt. De gemeenteraad heeft ook bestemmingsplan ´De Meijert Noord & Zuid’ vastgesteld.

De Meijert is een project waarbij alles samenkomt: park De Meijert blijft behouden, de tennisverenigingen kunnen weer jaren vooruit met het heringerichte sportpark, de overkapping zorgt voor minder overlast voor omwonenden en er komen de broodnodige extra woningen in Mijdrecht. Een mooi project op een bijzondere locatie.

Wethouder Maarten van der Greft (Sport): “Het is belangrijk voor onze inwoners dat deze sportlocatie een boost krijgt met de twee extra tennisbanen, drie padelbanen, een jeu de boulesbaan en de geluidsoverkapping. Vele mensen zullen er weer jaren fijn kunnen sporten. We gaan naar verwachting in het najaar beginnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden, zoals het slopen van de bestaande hal. Vanaf het najaar 2024 tot en met het voorjaar van 2025 worden dan de nieuwe banen en de overkapping aangelegd. Dat is zo veel mogelijk tijdens het winterseizoen van de tennisvereniging zodat de spelers er zo min mogelijk last van hebben. De grond onder Tennisvereniging Mijdrecht komt vervolgens vrij voor woningbouw.”

Wethouder Huib Zevenhuizen (Wonen): “We willen woningzoekenden uit onze gemeente zo snel mogelijk aan een geschikt huis helpen. Daarom is De Meijert ook zo belangrijk. Als het hele project klaar is, zijn er 90 sociale huurappartementen, 16 vrije sector koopwoningen, 54 zorg- en aanleunappartementen, 42 vrije sector koop- of middeldure huurwoningen en een gezondheidscentrum gerealiseerd. Dat is echt een groot aantal woningen en voor ieder wat wils. We bouwen voor starters, senioren en voor mensen met een zorgbehoefte. Zodra het terrein van Tennisvereniging Mijdrecht vrijkomt, kan gestart worden met de bouw van de eerste woningen. Daar komen dan 8 vrije sectorwoningen, en 90 sociale huurappartementen.

Samenwerking met veel partijen

Het project heeft verschillende grondeigenaren, zoals Bolton Ontwikkeling van het voormalig partycentrum, De Vries en Verburg/Burgland Real Estate van de grond waarop de tennishal op gevestigd is en de gemeente die eigenaar is van de grond waarop Tennisvereniging Mijdrecht gevestigd is. Cazas Wonen gaat de 90 sociale huurwoningen beheren.
Met de klankbordgroep uit de buurt en de tennisverenigingen is veelvuldig en constructief overleg geweest. De beide verenigingen doorlopen nu intern de vereiste toestemmingsprocedures via extra Algemene Vergaderingen.

Viktor Ruijgrok en Maurice Sterk (bestuursleden beide tennisverenigingen): “We zijn blij dat we na een intensief en goed traject van overleg en onderhandeling met alle stakeholders nu aan de vooravond staan van de realisatie van een vernieuwde en toekomstbestendige sportaccommodatie met tennis- en padelbanen. En niet te vergeten een echte jeu-de-boulesbaan! 
In de komende periode zullen we in overleg blijven met alle betrokkenen om de overgang naar de vernieuwde accommodatie zo geruisloos mogelijk te laten plaatsvinden. Het dagelijks gebruik van de bestaande tennis- en padelbanen van de vernieuwde tennis- en padellocatie moet zo goed mogelijk gewaarborgd blijven en de buurt moet zo min mogelijk overlast ondervinden van de bouw.
We zien uit naar de oplevering rond 1 april 2025 van de accommodatie en zullen dat moment zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan!"

Voormalig partycentrum

Voor de bouw van de woningen op het terrein van het partycentrum wordt een apart bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het is het plan om die eind 2024 aan de raad ter vaststelling aan te bieden. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: De Meijert - Gemeente De Ronde Venen.

De Meijert overzicht

De Meijert sportbanen