Commissaris van de Koning brengt werkbezoek aan De Ronde Venen

De commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters, heeft donderdag 4 april een werkbezoek aan De Ronde Venen gebracht. Hij sprak onder meer met burgemeester Maarten Divendal, het voltallige college van B en W en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over ontwikkelingen die spelen in de dorpen. Ook bezocht hij Vinkeveen om te worden bijgepraat over het Centrumplan Vinkeveen en ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie.

De commissaris van de Koning bezoekt eens in de twee jaar alle gemeenten in de provincie om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de gemeenten. Onderwerpen die tijdens zijn bezoek aan De Ronde Venen aan bod kwamen waren onder andere de ontwikkelingen in de dorpen op het gebied van voorzieningen, woningbouw, werkgelegenheid en OV. Hij sprak hier onder andere over met verschillende organisaties uit De Ronde Venen. 

Samenwerken

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Het is goed dat we als gemeente samen met inwoners in gesprek zijn met de provincie. We hebben aan tafel gezeten met vertegenwoordigers van dorpshuizen, dorpscomités, ondernemers en ook de historische vereniging. Het is opvallend dat onderwerpen verschillen, maar als het gaat over de wijze waarop we samenwerken het vaak over dezelfde dingen gaat. Bijvoorbeeld: hoe betrek je inwoners in een vroegtijdig stadium bij plannen als het gaat om de woningbouwopgave of de inrichting van het landelijk gebied? Dat zijn onderwerpen waarbij de provincie en de gemeente een belangrijke rol spelen’’.
Tijdens het bezoek was er speciale aandacht voor Vinkeveen en de ontwikkelingen die daar spelen. Burgemeester Divendal: ,,Het centrumplan Vinkeveen is besproken en diverse plekken die daar een rol in spelen zijn bezocht. Daarbij is nadrukkelijk aan de orde geweest hoe we bij de ontwikkelingen rondom de N201 en het Centrumplan Vinkeveen belangrijke samenwerking kunnen realiseren.’’

‘Mooie en vitale samenleving’

Het bezoek van de commissaris van de Koning werd afgesloten met een informele bijeenkomst in het gebouw van De Adelaar op het gelijknamige terrein in Vinkeveen. Hier waren zowel leden van de gemeenteraad, leden van Provinciale Staten als vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties voor uitgenodigd. Commissaris van de Koning Hans Oosters kijkt terug op een geslaagd bezoek: ,,Het was een genoegen om te gast te zijn in De Ronde Venen: een gemeente die bestaat uit diverse grote en kleinere kernen die samen één samenleving vormen. Mét behoud van de eigen karakteristieken. Goed om te zien hoe velen bijdragen aan deze mooie, vitale samenleving. Ik kijk terug op goede gesprekken en dank de gemeente en het college van B en W voor de gastvrije ontvangst.”

pbweek14_24033_Bezoek CvdKFotobijschrift: Wethouder Anja Vijselaar (links) geeft een toelichting op het Centrumplan Vinkeveen, terwijl burgemeester Divendal, commissaris van de koning Hans Oosters, gemeentesecretaris Marco Vonk, wethouder Cees van Uden en kabinetschef van de commissaris van de Koning Bas Thomas aandachtig toeluisteren