Enthousiaste cursisten ronden cursus Politiek Actief af

25 inwoners van De Ronde Venen hebben de afgelopen weken met veel enthousiasme deelgenomen aan de cursus Politiek Actief. Tijdens 5 bijeenkomsten kregen deelnemers, die meer willen weten over (lokale) politiek en bestuur of zelf wellicht politiek actief willen worden, een kijkje in de keuken. Zij spraken onder andere met raadsleden en de burgemeester, werden wegwijs gemaakt in de taken en rollen van de overheid en oefenden met debatteren. De gemeente heeft het voornemen de gratis cursus in het najaar opnieuw aan te bieden.

De cursus Politiek Actief werd dit jaar voor het eerst in De Ronde Venen gegeven en is een samenwerking tussen gemeente en ProDemos, het huis voor Democratie en Rechtsstaat. De eerste 2 bijeenkomsten gingen voor een belangrijk deel over de rollen en taken van de gemeente, provincie, Rijk en EU en over de samenhang tussen de bestuurslagen. Ook werd gesproken over politieke partijen en hoe de gemeente wordt bestuurd en gingen cursisten in gesprek met raadsleden over hun motivatie.
Bijeenkomsten 3 en 4 waren meer praktisch van aard. Daarin werd gesproken over raadsinstrumenten als moties en amendementen, waren er speeddates met raadsleden en werd er met behulp van een trainer geoefend in debatteren. De cursus werd afgesloten met een gesprek met burgemeester Maarten Divendal waarbij onder andere werd gekeken naar fragmenten uit raadsvergaderingen om te kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat.

Snel volgeboekt

Burgemeester Maarten Divendal: ,,Het is mooi om te merken dat er veel enthousiasme voor de cursus is, hij was heel snel volgeboekt. Ook leuk om te zien dat de belangstelling zeer gevarieerd was, jong en oud en uit verschillende dorpen, echt een gemêleerd gezelschap. Sommige deelnemers zijn al actief, ze hebben bijvoorbeeld zitting in een adviescommissie of bezoeken regelmatig inloopavonden. Anderen zijn dat wellicht wat minder. Ik hoop dat we deelnemers met deze cursus enthousiaster hebben kunnen maken om wellicht zelf politiek actiever te worden.’’

De gemeente biedt de gratis cursus Politiek Actief dit najaar waarschijnlijk opnieuw aan. Belangstellenden kunnen alvast hun interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar griffier@derondevenen.nl.     

pbweek17_24042_cursus politiek actiefFotobijschrift: De deelnemers van de eerste cursus Politiek Actief met uiterst links griffier Josette Jonker en rechts burgemeester Maarten Divendal