Gemeente organiseert Werkatelier De Ronde Venen 2040

Hoe ziet gemeente De Ronde Venen eruit in 2040? Zijn er dan voldoende woningen? Hoe blijft de gemeente bereikbaar? Hoe ziet het buitengebied er dan uit? Op dit soort vragen moet de Omgevingsvisie van De Ronde Venen antwoord geven. De gemeente gaat daarover in gesprek met inwoners en ondernemers tijdens het werkatelier op 9 april in De Boei in Vinkeveen.

Stap voor stap naar de omgevingsvisie 

Het opstellen van de omgevingsvisie gebeurt in 3 fasen. In de eerste fase, in het najaar van 2023, konden inwoners via straatgesprekken en een digitale peiling aangeven wat zij belangrijk vinden in de gemeente. In fase 2 gaat het om het bepalen van de koers naar de gewenste toekomst. Wat voor gemeente wil De Ronde Venen zijn in 2040? Wat betekent dit voor de 8 dorpen? Hoe is de samenwerking in de regio? Om het gesprek te voeren over de toekomst, zijn er 3 sporen ontwikkeld, die de gemeente voorlegt aan inwoners en ondernemers.

Denkrichtingen bespreken in Werkatelier op 9 april

De sporen vormen geen vastomlijnde plannen, maar zijn denkrichtingen waarin verschillende keuzes en de gevolgen van die keuzes worden beschreven. Op 9 april zijn inwoners en ondernemers uitgenodigd om van gedachten te wisselen over deze sporen. 
Wethouder Huib Zevenhuizen (Ruimte) is nauw betrokken bij het ontwikkelen van de visie. 
“Vragen over de inrichting van onze buitenruimte, bereikbaarheid, woningbouw en voorzieningen raken iedereen in de gemeente. We vinden het belangrijk om iedereen die belang heeft bij de keuzes voor de toekomst te betrekken. Ik nodig u dan ook van harte uit om deel te nemen aan het werkatelier op 9 april. Graag begroet ik u dan in de Boei!”

Programma en aanmelding

De bijeenkomst vindt plaats in De Boei in Vinkeveen. Het programma ziet er als volgt uit:

18.39 uur    Inloop
19:00 uur    Inleiding
19:30 uur    Start deelsessies (3 ronden)
21:00 uur    Afronding en napraten
22:00 uur    Einde

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via www.derondevenen.nl/werkatelierdrv2040 

Op www.toekomstderondevenen.nl is meer informatie te vinden over de Omgevingsvisie De Ronde Venen. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.