Hulp aan Oekraïne

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om het leed te verzachten. Helpen door ruimte aan te bieden waar gevluchte Oekraïners kunnen worden opgevangen, door hulpgoederen in te zamelen of door geld te doneren. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is onder inwoners om steun te geven.

Laatste nieuws

Sticker als bewijs om te mogen wonen en werken - 25 juli 

Oekraïense vluchtelingen met een Burgerservicenummer (BSN) kunnen op verschillende plaatsen in het land een sticker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in hun paspoort laten plaatsen. Deze sticker is een rechtmatig bewijs dat een Oekraïense vluchteling in Nederland mag wonen en werken. De meest dichtstbijzijnde locatie voor De Ronde Venen is Nieuwegein.

Alleen op afspraak
Het plaatsen van de sticker kan alleen op afspraak. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft daar (in meerdere talen) een afsprakenplanner voor. Meer informatie (zoals de voorwaarden en wat moet worden meegenomen bij een afspraak) staat in verschillende talen op de website van de IND.

165 vluchtelingen  uit Oekraïne opgevangen – 6 april 2022

In de gemeente worden 165 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. De grootste opvanglocatie is Hotel Abcoude. Daar zijn 76 mensen ondergebracht. Daarnaast is er 1 kleinere opvanglocatie in Wilnis en binnenkort ook 1 in Vinkeveen. Ongeveer 60 vluchtelingen worden opgevangen bij mensen thuis. Via een informatienota is de gemeenteraad deze week geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in De Ronde Venen - 12 maart

De gemeente werkt samen met Hotel Abcoude mee aan het verzoek om vluchtelingen op te vangen. Tot nu toe zijn ongeveer 40 vluchtelingen uit Oekraïne naar de gemeente gekomen. Bij elkaar worden in Abcoude dit weekend ongeveer 70 Oekraïners opgevangen.

Burgemeester Divendal: “Verschillende inwoners en organisaties zijn betrokken om de opvang in goede banen te leiden. Een gezamenlijke projectgroep met inwoners zorgt voor een goede ondersteuning. Het is mooi dat met deze gezamenlijke aanpak slagvaardig is gehandeld. We hopen dat de inwoners uit Oekraïne, ondanks de verschrikkelijke situatie in hun land, zich snel thuis voelen bij ons.”

Hulp aan Oekraïne - 8 maart

Veel inwoners zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne. Ze willen helpen om het leed te verzachten. Helpen door ruimte aan te bieden waar gevluchte Oekraïners kunnen worden opgevangen, door hulpgoederen in te zamelen of door geld te doneren. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er is onder inwoners om steun te geven.

Het college heeft 8 maart besloten € 45.000 te reserveren (€ 1,-per inwoner) om daar waar nodig een bijdrage te kunnen leveren aan lokale initiatieven die zich richten op de ondersteuning van inwoners uit Oekraïne die naar onze gemeente komen of zijn gekomen. Het kan ook gaan om lokale initiatieven van bedrijven of organisaties die vanuit hun bestaande banden inwoners van Oekraïne ondersteunen in Oekraïne of in de grenslanden.

Hulp geven

Donaties

Doneer op Giro 555 aan de actie van de Nederlandse samenwerkende hulporganisatie. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 

Hulpacties

Welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat houdt een overzicht bij van initiatieven en hulpacties. Heeft u een initiatief? Of wilt u een hulpactie opzetten? Mail naar info@stdb.nl

Vluchtelingenopvang

Particuliere opvang

Takecarebnb bemiddelt tussen Oekraïners en gastgezinnen. U meldt zich hier eerst aan. Daarna volgt een intakegesprek. U weet dan wat de opvang voor langere tijd betekent. 

Het rijk heeft de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. U leest hierin hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waarop u moet letten en welke voorzieningen er zijn. 

Opvang in De Ronde Venen

Naast de opvang bij gastgezinnen kent De Ronde Venen nog 3 opvanglocaties. De grootste is Hotel Abcoude. Daarnaast zijn er opvanglocaties in Wilnis en Vinkeveen. 

Informatie voor Oekraïners

In De Ronde Venen worden Oekraïners opgevangen. De gemeente krijgt hier veel vragen over. In dit informatieblad leest u de laatste ontwikkelingen. Deze informatie is bijgewerkt in oktober 2022.

Registratie

U verblijft in De Ronde Venen en registreert zich bij de gemeente. Bel 0297 291616 om een afspraak te maken. Als een tolk nodig is, geef dit dan door. De gemeente regelt een tolk. Het registreren vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht.

BSN

U komt in de Basis Registratie Personen te staan. Daarna krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Een BSN is nodig om een bankrekening te openen, om te mogen werken of een verzekering af te sluiten.

Betaalrekening openen

U kunt een Nederlandse betaalrekening openen. De banken accepteren:
•    Een paspoort of ID-kaart.
•    Een verlopen paspoort dat door de Oekraïense ambassade is verlengd.
•    Een paspoort met een zogeheten ‘certificaat van identiteitsvaststelling’.
•    Een permanente Oekraïense verblijfsvergunning met een paspoort uit een land buiten de EU.
•    Een O-document dat de IND heeft uitgegeven.

Met een betaalrekening kunt u leefgeld of loon krijgen. En uw dagelijkse boodschappen betalen. Meer weten? Kijk op www.betaalvereniging.nl/oekraine

Rekeningnummer doorgeven

Als u een Nederlandse betaalrekening heeft, dan geeft u dit door aan de gemeente. U krijgt hierop leefgeld overgemaakt. Bel 0297 291 616. Of mail sociaaldomein@derondevenen.nl.

Leefgeld

U krijgt leefgeld als u (nog) niet werkt. Dit is voor volwassenen en voor kinderen. U krijgt het leefgeld op een Nederlandse bankrekening. Als u deze nog niet heeft, dan krijgt u een prepaid bankkaart. 

Bewijs van verblijf

U kunt bij de IND een sticker of O-document krijgen in uw paspoort. Dit bewijst dat u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. U laat hiermee zien dat u in Nederland mag zijn. Dit is vanaf 1 november 2022 verplicht om te mogen werken. Maak een afspraak op www.ind.nl/oekraine.

Recht op verblijf verlengd

U heeft een jaar langer recht op verblijf in Nederland. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. 

Particuliere opvang Gemeentelijke opvang

Volwassenen

 • Voeding € 205 per maand
 • Kleding en andere persoonlijke uitgaven € 55 per maand
 • Woonkosten € 215 per maand
 • Totaal € 475 per maand

Kinderen 

 • Voeding € 205 per maand
 • Kleding en andere persoonlijke uitgaven € 55 per maand
 • Woonkosten € 55 per maand
 • Totaal € 315 per maand

Vinkeveen en Wilnis

 • Voeding € 205 per maand
 • Kleding en persoonlijke verzorging € 55 per maand
 • Totaal € 260 per maand


Hotel Abcoude

 • Voeding € 70 per maand
 • Kleding en persoonlijke verzorging € 55 per maand
 • Totaal € 125 per maand


U regelt zelf met het gastgezin of en hoeveel u bijdraagt in de kosten. 

Gastgezin

Het gastgezin krijgt geen vergoeding. De opvang heeft geen gevolgen voor de bijstand, de uitkering van de SVB of UWV. Het gastgezin betaalt niet méér lokale belastingen. De opvang heeft ook geen gevolgen voor het kwijtschelden van lokale heffingen. Neem bij vragen contact op met Gemeentebelastingen Amstelland. Bel 020 5404886. Of mail belastingen@amstelveen.nl.

Verhuizing doorgeven

Als u het gastgezin verlaat, geef dit dan door aan de gemeente. Doe dit binnen 5 dagen na uw verhuizing. Bel 0297 291631. Of mail burgerzaken@derondevenen.nl.

Contant geld wisselen

U kan contant geld wisselen in euro’s bij kantoren van GWK Travelex. Dit kan 1 keer voor maximaal 10.000 hryvnia (de Oekraïense munt) per persoon. GWK Travelex rekent hiervoor geen kosten. De regeling loopt tot 15 december 2022.

Toeslagen aanvragen

U maakt kosten voor huur, zorg en kinderen. Misschien heeft u recht op toeslag. Kijk op www.toeslagen.nl hoe het werkt. Hier staan ook de voorwaarden. Weet u niet zeker of u recht heeft op toeslag? Neem dan contact op met het Servicepunt. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl

Zorg en hulpmiddelen

U kunt terecht bij de huisarts, de verloskundige of het ziekenhuis. U kunt een bril of hoortoestel aanvragen. Of tijdelijk een rolstoel of rollator krijgen. U krijgt de zorg vergoed via de Regeling Medische Zorg Oekraïne. U betaalt geen premie of eigen risico. Kijk op www.rmoekraine.nl.

U heeft misschien hulpmiddelen nodig, omdat u beperkt bent. Neem dan contact op met het Servicepunt. Bel 0297 587600. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl.

Kind geboren in Nederland

Als uw kind in Nederland wordt geboren, dan doet u binnen 3 dagen aangifte. Dat doet u in de gemeente waar uw kind is geboren. Uw kind kan geboren worden in een andere gemeente dan waar u woont. U moet uw kind dan ook inschrijven bij de gemeente waar u woont. De gemeente maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een kopie of meertalig internationaal uittreksel krijgen. Uw kind krijgt een verblijfsvergunning als u de geboorte meldt bij de IND.

Jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg is er voor uw kinderen. U kunt hier terecht voor:
•    Consultatiebureaus bij u in de buurt.
•    Vaccinaties van baby's en kinderen.
•    Vragen over gezondheid en opvoeden van kinderen tot 18 jaar.

De jeugdgezondheidszorg en de vaccinaties zijn gratis. Heeft u vragen? Kijk op www.jeugdengezinutrecht.nl. Of bel 030 286 3300.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Als u werkt en kinderen heeft, dan heeft u recht op kinderbijslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor een kind tot 18 jaar. U doet de aanvraag bij de Sociale Verzekeringsbank. Kijk op www.svb.nl.

U heeft misschien ook recht op kindgebonden budget. U moet dan al kinderbijslag krijgen. En uw inkomen mag niet te hoog zijn. U doet de aanvraag bij de Belastingdienst. Kijk op www.belastingdienst.nl.

Let op! U heeft een DigiD nodig om een aanvraag te doen. Als u stopt met werken, dan heeft geen recht meer op kinderbijslag of kindgebonden budget. U moet dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. Let erop en voorkom dat u geld moet terugbetalen.

Kinderen die alleen reizen

Sommige kinderen reizen zonder ouders naar Nederland. Zij worden aangemeld bij Nidos. Zij komen in een gastgezin of krijgen een tijdelijke voogd. Het is belangrijk dat deze kinderen een veilige plek krijgen. De Raad van Kinderbescherming screent daarom het gastgezin of de tijdelijke voogd.

Onderwijs

Kinderen kunnen naar school. 

 • Kinderopvang (leeftijd 0-4 jaar)

De wachtlijst voor opvang van kinderen is lang. Maak met andere ouders of het gastgezin afspraken over de opvang. En neem snel contact op met de peuter- of kinderopvang in de gemeente.

 • Primair onderwijs (leeftijd 4-12 jaar)

Ouders kunnen hun kinderen inschrijven op een school. De school bepaalt in welke klas het kind komt. De gemeente onderzoekt of er een taalklas komt. 

 • Voortgezet onderwijs (leeftijd 12-18 jaar)

Sommige kinderen volgen online les uit Oekraïne. Nederlandse les is in de Internationale Schakelklas bij Ithaka in Utrecht. U kan een vergoeding voor de reiskosten krijgen. U moet dan een formulier invullen. U kan dit opvragen bij sociaaldomein@derondevenen.nl of iv@derondevenen.nl.

Laptops voor onderwijs

De gemeente kan helpen bij het kopen van een laptop. Vraag dit aan het Servicepunt. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl.

Nederlands leren

U kunt Nederlands leren in de bibliotheek. Deze is in Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. U kunt hier:
•    Taalles krijgen. Kijk op www.bibliotheekavv.nl/oekraine.
•    Computer gebruiken. Dit is gratis.
•    Lid worden. Voor kinderen tot 18 jaar is dit gratis.

Werken

U mag werken in Nederland. De gemeente kan helpen bij het vinden van werk.

Leefgeld en werk

Als u gaat werken, dan heeft u geen recht meer op leefgeld. Als u stopt met werken, dan heeft u weer recht op leefgeld. Het leefgeld start en stopt niet automatisch. U moet dit aan ons doorgeven, zodat wij leefgeld kunnen uitkeren of stopzetten. Het is belangrijk dat u ons snel laat weten dat u start of stopt met werken.

Hulp bij laag inkomen

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u tijdelijk extra hulp krijgen. Dit kan bij:
•    De kledingbank aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. U heeft hier alleen recht op als u een voedselpakket van de Voedselbank krijgt.
•    De weggeefwinkel aan de Hoogstraat 14 in Abcoude.

Wonen

U mag wonen in Nederland. U gaat zelf op zoek naar een woning. U kan bij particulieren of makelaars een woning zoeken. U heeft recht op toeslag als de huur niet meer is dan € 763,47 en als de woning een eigen voordeur heeft. U krijgt geen toeslag voor een recreatiewoning. 

Verblijf buiten De Ronde Venen

Als u tijdelijk De Ronde Venen verlaat, dan kan dit gevolgen hebben voor uw opvangadres. Als u meer dan 14 dagen achter elkaar weg bent, dan geeft u dit door aan de gemeente. We kijken of u uw opvangadres kunt houden. Bel 0297 291 616. Of mail sociaaldomein@derondevenen.nl.

Inreizen in Nederland

Inreizen in Nederland vanuit Oekraïne is gratis. Laat een Oekraïens ID of paspoort zien en een bewijs van de internationale reis. Dat is een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 uur. U kan een gratis vervoersbewijs krijgen bij de Tickets- en Servicebalies op de treinstations van NS.

Terug naar Oekraïne

Als u terugkeert naar Oekraïne, let dan hierop:
•    U schrijft zich uit bij de gemeente. Bel 0297 291631. Of mail burgerzaken@derondevenen.nl.
•    U meldt uw vertrek bij de IND. U vindt op www.ind.nl een formulier met een verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland.
•    U kunt hulp tot aan de Oekraïense grens krijgen van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Kijk op www.dienstterugkeerenvertrek.nl. Of mail info@dtv.minvenj.nl.

Verbleef u in Oekraïne, maar bent u niet Oekraïens? Wilt u terug naar uw land van herkomst of een veilig land? U kunt hulp krijgen van IOM Nederland. Kijk op www.iom-nederland.nl.

Openbaar vervoer 

Het leefgeld is ook bedoeld om reizen te betalen. Met de OV-chipkaart kunt u reizen in heel Nederland. Kijk op www.uitlegov-chipkaart.nl hoe het werkt.

Rijbewijs 

U kan met een rijbewijs uit Oekraïne 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Autoverzekering

Als u met eigen auto naar Nederland bent gekomen, dan moet u deze verzekeren. U kan hiervoor het beste contact opnemen met uw eigen (of een andere) verzekeraar uit Oekraïne. Ze geven verzekeringen uit met een dekking voor heel Europa. En ze verlengen aflopende verzekeringen. Dat is tegen een goedkoper tarief dan Nederlandse verzekeraars. 

Fietsen

Het jongerenwerk repareert fietsen. Vraag aan het Servicepunt of er een fiets is. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl. Of misschien heeft iemand die u kent (tijdelijk) een fiets. 

Vrije tijd

Lid zijn van een sportclub, muziekvereniging of bibliotheek. Zwemles nemen, naar het theater of museum gaan. Voor volwassenen is er Iedereen Actief. Voor kinderen is er Jongeren Actief. Vraag een vergoeding aan bij het Servicepunt. Bel 0297 58 76 00. Of mail info@servicepuntderondevenen.nl

Huisdieren

U heeft misschien een huisdier. In Nederland is een dierenpaspoort en vaccinatie verplicht. Huisdieren moeten naar een dierenarts voor registratie en onderzoek. Maak daarom snel een afspraak. 

U heeft misschien geen geld voor een dierenarts. Maak dan een afspraak met:

 • Dierenkliniek De Ronde Venen. Dorpsstraat 40, 3641 EC in Mijdrecht. Bel 0297 24 11 46.
 • Dierenartsenpraktijk Proosdijlanden. Hoogstraat 30, 1391 BV in Abcoude. Bel 0294 76 90 47.
 • Dierenambulance (24/7). Bel 06 53 31 55 57.
 • Spoedkliniek Medisch Centrum voor Dieren, Isolatorweg 45 in Amsterdam. Bel 020 74 00 600.

Kijk ook op www.hulpvoordierenuitoekraine.nl

Sirene

Iedere eerste maandag van de maand om 12 uur test de gemeente de sirene. Als de sirene dan te horen is, is er niets aan de hand. Het geluid van de sirene duurt meer dan 1 minuut. 

Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers
Contactpersoon Telefoonnummer
Bij nood (brand, ongeval, misdrijf) 112
Meldkamer politie 0900 88 44
Gemeente De Ronde Venen 0297 2916 16
Stuur een (spraak)bericht via Whatsapp aan de gemeente (Dit kan ook in het Oekraïens, Russisch of Engels)

06 834 82 878

Belangrijke sites

Information about aid to Ukrainians

The war in Ukraine concerns us all. The municipality De Ronde Venen gets a lot of questions about this. The most important answers are listed here. This information was updated on May 2, 2022.

Registration

Ukrainians residing in De Ronde Venen register with the municipality. After registration, they are entitled to facilities such as living allowance, education and work. Call 0297 291616 to make an appointment. 

If an interpreter is needed, please let us know. The municipality will then arrange an interpreter. 
Registration takes place at the town hall in Mijdrecht.

Citizen Service Number (BSN)

Ukrainians are registered in the Basic Registration of Persons. After registration, they will receive a Citizen Service Number (BSN). A Citizen Service Number (BSN) is required to open a bank account, to be allowed to work or to take out insurance.

Living allowance

Ukrainians receive €60 per week. This is for both adults and children.

Ukrainians living with a host family receive an additional amount.

 • €75 for the 1st person
 • €25 for the 2nd person
 • €12.50 for the 3rd person
 • €12.50 for the 4th person

The extra amount is a maximum of €125 per family per week.

Ukrainians arrange with the host family whether and how much they contribute to the costs.

Payout of living allowance 

If Ukrainians do not (yet) have a Dutch bank account, they will receive the living allowance in cash. Every Tuesday or Wednesday they receive an envelope with money at the reception location. It is important to open a bank account quickly. Then people don't walk around with a lot of money. Ukrainians who do have a Dutch bank account, notify the municipality of this. The municipality then deposits the money into this account.

The living allowance in cash is in whole euros. This does not apply to payments to the bank account. The living allowance stops when someone no longer lives in the municipality. The living allowance also stops if someone has their own income, for example from work. Ukrainians pass this on to the municipality.

Host family 

The government does not reimburse the host family. The stay of Ukrainians has no consequences for the social assistance benefit, the benefit from the SVB or UWV of the host family. The host family tells the municipality or the SVB that he/she has Ukrainians in the house. And she reports agreements about a voluntary contribution. There is a proposal not to cut the host family on allowances.

Medical care 

Ukrainians can go to the doctor. The host family or a buddy will help with this. Medical care for refugees is reimbursed through the Subsidy Scheme for medically necessary care for the uninsured. When Ukrainians start working for a Dutch company, this changes. They are then obliged to take out a health insurance.

Education

Children from Ukraine in our municipality can go to school.

Childcare (age 0-4 years) 

The waiting list for childcare for children between 0 and 4 years is long. The advice to Ukrainians is to make arrangements with other parents or the host family about the care/reception. And also quickly contact the toddler care or childcare in our municipality.

Primary education (ages 4-12 years)

Parents can enroll their children in a school. The school determines which class the child will be in. The municipality is investigating whether there will be a language class.

Secondary education (ages 12-18 years)

Some children take online lessons from Ukraine. Dutch class is in the Internationale Schakelklas (ISK) at Ithaka in Utrecht.

Laptops for education

The municipality can help you buy a laptop. Ask the Service Point:

Dutch language

Adults can learn Dutch. This is free. This is possible with:

Anyone can use the computer in the library. And anyone can join. This is free for children.

Work

Ukrainians are allowed to work in the Netherlands. The municipality can help you find work.

Public transport (OV)

Traveling by public transport to the reception location is free. If Ukrainians stay at the reception location, public transport is no longer free. The living allowance is also intended to pay for transport, such as going to school or visiting a shop.

Limited validity of Ukrainian driver's license

From the moment Ukrainians register with the municipality, their driving license in the Netherlands is still valid for 185 days. After that, the driver's license is no longer valid. This means that they are no longer allowed to drive in Europe. For example, they are not allowed to drive themselves to work or a hospital. The Ministry of Infrastructure and Water Management is working on a solution.

Car insurance

Ukrainians who have come to the Netherlands with their own car must insure it. It is best for them to contact their own (or another) insurer from Ukraine. They issue insurance policies with coverage for the whole of Europe. And they extend expiring insurance policies. That is at a cheaper rate than Dutch insurers.

Bicycles

Youth work repairs bicycles. Ask the Service Point if there is a bicycle:

Or maybe someone you know (temporarily) has a bicycle.

Leasure time 

Being a member of a sports club, music association or library. Taking swimming lessons, going to the theater or museum. For adults there is ‘Everyone is Active’. For children there is ‘Youth is Active’.

Request a reimbursement from the Service Point.

Personal data

There are people who want to take advantage of the situation. Therefore, handle data with care. For example with name, passport, social security number, medical data or bank account. The municipality is investigating how we can exchange data securely.

Volunteers

Many residents of the municipality De Ronde Venen want to volunteer and provide shelter. 
Go to appointments together with Ukrainians. Or do an activity together. 
Are you going on a trip with children? Discuss this carefully with the parent(s). Pay attention to the safety of yourself and the other. Let others know what you do with whom. 

Pets

Some Ukrainians have taken their pets with them. Here in the Netherlands a pet passport and vaccination (against rabies) is mandatory. The pets must go to a vet for registration and examination. The call is to make an appointment quickly.

You may not have money for a vet. Then make an appointment with:

 • De Ronde Venen veterinary clinic. Dorpsstraat 40, 3641 EC in Mijdrecht. Call 0297 24 11 46.
 • Veterinary practice Proosdijlanden. Hoogstraat 30, 1391 BV Abcoude. Call 0294 76 90 47.
 • Animal Ambulance (24/7). Call 06 53 31 55 57.
 • Emergency Clinic Medical Center for Animals, Isolatorweg 45 in Amsterdam. Call 020 74 00 600.

Also look at www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. Info is in Ukrainian, Russian, English and Dutch. 

Siren

Every first Monday of the month at 12 noon, the municipality tests the siren. If the siren is then heard, there is nothing to worry about. The siren sound lasts more than 1 minute.

Important phone numbers

 • In case of emergency (fire, accident, crime): call 112
 • Police control room: call 0900 88 44
 • Municipality of De Ronde Venen: call 0297 29 16 16
 • Send a (voice) message via Whatsapp to the municipality: number 06 834 82 878. 

(This is also possible in Ukrainian, Russian or English)

Important sites

•    Starting point for Ukrainians and anyone who helps: www.refugeehelp.com 
•    Information for Ukrainians in their own language: forrefugees.vluchtelingenwerk.nl
•    Mediation between Ukrainians and host family: takecarebnb.org

Інформація про допомогу українцям

На території муніципалітету Де-Ронде-Венен здійснюється прийом та розміщення біженців з України і відповідні муніципальні органи одержують велику кількість пов'язаних з таким прийомом та розміщенням запитань. У цьому інформаційному виданні Ви зможете прочитати останні новини, що стосуються вищезазначених питань. Наведені тут інформаційні дані було оновлено станом на жовтень 2022 року.

Реєстрація

Ви бажаєте залишитися в De Ronde Venen і зареєструватися у муніципалітеті. Зателефонуйте за номером 0297 291616, щоб записатися на прийом. Якщо потрібен перекладач, будь ласка, повідомте нас заздалегідь. Муніципалітет надасть перекладача. Реєстрація проходить у ратуші в Мійдрехті.

BSN (номер соціального страхування)

Як тільки ви пройдете основну реєстрацію осіб ви отримаєте номер обслуговування громадянина (BSN). Номер обслуговування громадян (BSN) потрібен для відкриття банківського рахунку, для роботи або для оформлення страховки.

Відкриття розрахункових рахунків

У Нідерландах Ви можете відривати розрахункові рахунки для здійснення Ваших оплат. Під час відкриття наші банки при обслуговуванні приймають:
•    Закордонні паспорти та інші посвідчення особи.
•    Закордонні паспорти з завершеним терміном дії, які, проте, було подовжено Посольством України.
•    Закордонні паспорти з т. зв. 'свідоцтвом-посвідченням особи'.
•    Посвідки на постійне місце проживання вихідця з України, з паспортом, виданим у країні, що не є членом ЄС.
•    Будь-який інший звичайний т. зв. "О-документ", виданий відповідними органами Служби з питань імміграції та натуралізації (IND).

Використавши розрахунковий рахунок, Ви можете одержувати Вашу субсидію на проживання або заробітну плату. А також здійснювати оплату Ваших щоденних покупок. Бажаєте дізнатися з цього питання більше? У такому випадку відвідайте: www.betaalvereniging.nl/oekraine

Обов'язок з надання повідомлення про відкриття розрахункового рахунку

У випадку відкриття Вами розрахункового рахунку Ви повинні повідомити про це муніципалітет, який виплачуватиме Вашу субсидію на проживання на цей рахунок. Щоб дізнатися більше деталей з цього питання, дзвоніть за номером телефону: 0297 291616 або пишіть на електронну адресу: sociaaldomein@derondevenen.nl.

Працевлаштування

Перебуваючи на території Нідерландів, Ви можете бути працевлаштованим/ою. У пошуках роботи Ви можете розраховувати на допомогу від муніципалітету. У випадку, якщо Ви розпочинаєте або припиняєте Ваші трудові відносини, Ви повинні повідомити муніципалітет про це за наступним номером телефону: 0297 291616 або ж написати електронного листа на адресу: sociaaldomein@derondevenen.nl.

Субсидія на проживання та робота

У випадку Вашого працевлаштування Ви втрачаєте право на одержання субсидії на проживання, якщо ж Ваші трудові відносини закінчуються, то Ви знову можете одержувати таку субсидію. Виплата субсидії на проживання не розпочинається та не закінчується автоматично. Ми розпочинаємо або припиняємо виплату Вашої субсидії на проживання на основі Ваших повідомлень про Ваші трудові стосунки, через що для Вас є надзвичайно важливим повідомляти в найкоротші терміни про початок або закінчення Ваших трудових відносин.

Грощі на проживання

Ви будете отримувати прожитковий мінімум, якщо (ще) не працюєте, як для дорослих так і для дітей. Гріші будуть зараховані на ваш банківський рахунок, відкритий у голландському банку. Якщо у вас ще немає власного рахунку, ви отримаєте передоплачену банківську картку.

Приватний сектор Муніципальний притулок
Дорослі Вінкевен і Вільніс
Харчування - 205 євро на місяць Харчування- 205 євро на місяць
Одяг та особиста гігієна - 55 євро на місяць Одяг та особиста гігієна 55 євро на місяць
Проживання - 215 євро на місяць Разом 260 євро на місяць
Разом 475 євро на місяць Готель в Апкауда
Діти Харчування - 70 євро на місяць
Харчування - 205 євро на місяць Одяг та особиста гігієна - 55 євро на місяць
Одяг та особиста гігієна - 55 євро на місяць Разом - 125 євро на місяць
Вартість проживання - 55 євро на місяць
Разом - 315 євро на місяць


Ви домовляєтеся з приймаючою сім’єю, чи потрібно вам вносити внески на побутові витрати самостійно.

Подовження посвідки-дозволу на проживання

Ваше право на знаходження на території Нідерландів було подовжено терміном на один рік. Повідомляємо також про те, що термін дії "Директиви про надання тимчасового захисту" було подовжено до 4 березня 2024 року.

Посвідка про проживання

Відповідні органи Служби з питань імміграції та натуралізації (IND) можуть видати Вам посвідку про проживання у вигляді стікера, або ж у вигляді т. зв. O-документа у Вашому паспорті. Наявність такої посвідки підтверджуватиме факт поширення на Вас дії положень "Директиви про надання тимчасового захисту", а також Ваше право на знаходження на території Нідерландів. Починаючи з 1 листопада 2022 року наявність у Вас такого дозволу вимагатиметься при Вашому працевлаштуванні. Щоб одержати посвідку, просимо звертатися за адресою: www.ind.nl/oekraine.

Приймаюча сім'я

Приймаюча родина не отримує жодної компенсації. Прийом українців у себе не має наслідків для соціальніх пільг, від SVB або UWV. Також, це ні як не впливає на сплату та звільнення від місцевих податків приймаючоюї родини. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв’яжіться з муніципальною податковою службою Амстелланда. Телефонуйте за номером 020 5404886. Або пишіть на belastingen@amstelveen.nl.

Повідомте про свій переїзд

Якщо ви залишаєте приймаючу сім’ю, повідомте про це муніципалітет. Зробіть це протягом 5 днів після переїзду. Зателефонуйте за номером 0297 291631. Або напишіть на burgerzaken@derondevenen.nl.

​​​​Обмін валют українських гривень

Ви можете обмінювати Ваші готівкові кошти на Євро у відділеннях "GWKTravelex". За 1 раз Ви можете здійснити обмін щонайбільше 10.000 українських гривен. Компанія "GWKTravelex" здійснює обмін Ваших грошових засобів без яких би то не було стягнень. Умови вищезазначеного обміну діють до 15 грудня 2022 р.

Подайте заявку на отримання пільг

Ви несете витрати на оренду, догляд та дітей. Ви можете мати право на пільги. Перейдіть на www.toeslagen.nl, щоб побачити, як це працює. Не впевнені, чи маєте ви право на пільгу? Будь ласка, зв’яжіться з Центром обслуговування. Телефонуйте за номером 0297 58 76 00. Або напишіть на адресу info@servicepuntderondevenen.nl.

Медична опіка та допомога

У випадку виникнення такої необхідності Ви можете звертатися до лікаря загальної практики/сімейного лікаря, лікаря-акушера, а також звертатися за лікарською допомогою до лікарні. Окрім того Ви маєте право на одержання окулярів або слухового апарату. А також, на тимчасовій основі, одержання коляски або ходунків. Відшкодування за надану Вам медичну опіку Ви можете одержати в рамках програми "Regeling Medische Zorg Oekraïne". У цьому випадку Ви не повинні сплачувати які б то не були премії або франшизу. Для того, щоб дізнатися більше, відвідайте сайт за посиланням: www.rmoekraine.nl.

Можливо, Вам необхідна допомога у зв'язку з Вашим станом з обмеженнями/неповноправністю. У такому випадку просимо Вас сконтактуватися з Центром з надання сервісних послуг. Телефонуйте: 0297 587600. Пишіть: info@servicepuntderondevenen.nl

Народження дитини у Нідерландах

У випадку народження Вашої дитини на території Нідерландів Ви повинні зареєструвати таке її народження у термін до 3 днів. Це Ви можете зробити на території муніципалітету, в якому народилася Ваша дитина, причому таким муніципалітетом може бути муніципалітет, в якому Ви безпосередньо не проживаєте. В останньому випаду Ви муситимете зареєструвати народження Вашої дитини також і у муніципалітеті Вашого проживання. На підставі такої реєстрації муніципалітет видає свідоцтво про народження, в якому, зокрема, зазначаються місце народження та ім'я дитини. За окрему плату Вам також може бути видана копія такого свідоцтва про народження або ж його багатомовна міжнародна версія у формі витягу. При наданні повідомлення про народження Вашої дитини Службі з питань імміграції та натуралізації (IND) остання здійснить видачу посвідки-дозволу на проживання на ім'я народженої дитини.

Медична опіка для молоді

Для Вашої дитини передбачена можливість надання медичної опіки та допомоги. В її рамках Ваша дитина:
•    Може відвідувати консультаційні кабінети в районі Вашого проживання.
•    Проходити вакцинацію, призначену для малят та дітей старшого віку.
•    Одержувати допомогу у вигляді відповідей на питання, що стосуються здоров'я та виховання дітей віком до 18 років.

Заходи, що здійснюються в рамках медичної опіки для молоді, як і проведення вакцинації, є безкоштовними. У Вас виникли питання з цієї теми? У такому випадку просимо відвідати веб-сайт: www.jeugdengezinutrecht.nl. Або ж зателефонувати за номером: 030 286 3300.

Субсидія-допомога на дитину та дитячий бюджет

Якщо Ви працюєте і маєте на Вашому утриманні дітей, Ви маєте право на одержання субсидії-допомоги. Така виплата субсидії передбачається на користь дітей віком до 18 років. Для її одержання Ви повинні подати відповідне клопотання на ім'я т. зв. "Банку соціального страхування" ("Sociale Verzekeringsbank"). Для того, щоб одержати більше інформації з цього питання, відвідайте веб-сторінки за посиланням: www.svb.nl.

Можливо, Ваших доходів все ще недостатньо, і, у такому випадку, Ви маєте право на ще один додаток до субсидії на дитину – т. зв. "дитячий бюджет" ("kindgebonden budget"). Виплата такого виду допомоги передбачається у випадках, коли Ви вже одержуєте виплату-субсидію на дитину, проте, через недостатній рівень Ваших доходів, Ви все ще маєте потребу у такого роду матеріальній допомозі. Для одержання виплати у вигляді "дитячого бюджету" Ви повинні подати відповідне клопотання в органи Податкової служби (Belastingdienst). Більше інформації див. на: www.belastingdienst.nl.

Зверніть увагу! Для подання вищезгаданого клопотання Ви повинні мати доступ до сервісу "DigiD" (у дуже приблизному порівнянні аналог українського сервісу "Дія"). У випадку припинення Ваших трудових відносин Ви втрачаєте право на одержання субсидії-допомоги на дитину, а також додаткової виплати до неї ("дитячий бюджет"). У випадку змін у Вашому працевлаштуванні Ви повинні повідомляти про них "Банк соціального страхування" та Податкову службу. Будьте уважні і намагайтесь уникнути неприємної ситуації, коли Ви муситимете повернути незаконно одержані Вами грошові кошти!

Догляд

Ви можете звернутися до лікаря загальної практики, до акушерки або до лікарні. Ви отримаєте компенсацію за медичне обслуговування в рамках Програми медичної допомоги для переміщених осіб. Вам не потрібно нічого сплачувати. Якщо ви починаєте працювати, вам не потрібно оформляти медичну страховку. Якщо у вас вже є медична страховка, ви отримаєте лист про схему як отримати компенсацію.

Освіта

Діти можуть ходити до школи.

• Догляд за дітьми (вік 0-4 років)
Лист очікування на догляд за дітьми великий. Домовтеся з іншими батьками або приймаючою сім’єю про догляд. І повідомте про це дитячий заклад у муніципалітеті.

• Початкова освіта (вік 4-12 років)
Батьки можуть записати своїх дітей до школи. Школа визначає, в якому класі буде дитина. Муніципалітет з’ясовує, чи буде мовний клас.

• Середня освіта (12-18 років)

Деякі діти беруть онлайн-уроки з України. Голландський клас проходить у Міжнародному перехідному класі в Ітаці в Утрехті. Вам можуть відшкодувати витрати на проїзд, для цього необхідно заповнити форму. Ви можете подати запит на адресу sociaaldomein@derondevenen.nl або iv@derondevenen.nl.

Ноутбуки для навчання

Муніципалітет може допомогти вам купити ноутбук. Запитайте про це у пункті обслуговування. Телефонуйте за номером 0297 58 76 00. Або напишіть на адресу info@servicepuntderondevenen.nl.

Голландська мова

Ви можете вивчати нідерландську мову у бібліотеці! Це Ви можете робити у таких містах як Абкуде, Мійдрехт, Вілніс та Вінкевен. Тут Ви, зокрема, можете:
•    Відвідувати мовні заняття, що проходять у вигляді лекцій. Бажаєте одержати більше інформації. У такому випадку просимо відвідати сайт: www.bibliotheekavv.nl/oekraine.
•    Користуватися комп'ютером на безоплатній основі.
•    Записатися до бібліотеки. Для дітей віком до 18 років такий запис є безкоштовним.

Робота

Вам дозволено працювати в Нідерландах. Муніципалітет може допомогти вам знайти роботу.

Дім та життя

Ви можете жити в Нідерландах. Ви можете самостійно шукати дім. Ви можете шукати будинок у приватних осіб або агентів нерухомості. Ви маєте право на допомогу, якщо орендна плата не перевищує 763,47 євро та якщо будинок має власні вхідні двері. Ви не отримаєте надбавку на будинок для відпочинку.

Допомога для осіб з низькими доходами

Якщо Ви маєте низькі доходи, то, в такому випадку, Ви маєте право на одержання тимчасової додаткової допомоги. Одержати допомогу Ви можете за нижченаведеними адресами:
•    "Банк одягу" (de "Kledingbank") за адресою: вул. Карекіт (49) у місті Мійдрехт (Mijdrecht). Право на цей вид допомоги Ви маєте лише у тому випадку, якщо Ви одержуєте т. зв. "харчовий пакет" допомоги від "Харчового банку" ("Voedselbank").
•    Магазин іграшок на вул. Хогстрат (Hoogstraat) 14 у місті Абкуде.

В'їзд до Нідерландів

Ви маєте право на безкоштовний проїзд до Нідерландів з України. Для цього вам потрібно пред'явити українське посвідчення особи або паспорт та підтвердження міжнародної подорожі (німецький, бельгійський, французький або австрійський квиток, який не старше 24 годин). Отримати безкоштовний квиток можна в касах обслуговування на вокзалах.

Самостійне переміщення дітей

Деякі діти в Нідерландах можуть переміщатися без супроводу батьків. Для того, щоб могти зробити це, дитині необхідно бути зареєстрованою у відповідному реєстрі організації "Нідос" ("Nidos"). У подібних випадках Вашій дитини призначається або ж прийомна сім'я, або ж опікун. Важливо, щоб в ході подорожі Ваша дитина дісталася до безпечного місця, де на неї чекатимуть. З цією метою рада з питань захисту дитини здійснює перевірку та контроль приймаючих родин та опікунів.

Перебування поза межами муніципалітету Де-Ронде-Венен

У випадку Вашої тимчасової відсутності на території муніципалітету Де-Ронде-Венен це може нести за собою певні наслідки, що стосуватимуться адреси місця Вашого прийому. Так, зокрема, якщо Ви плануєте бути відсутнім на території муніципалітету упродовж терміну більшого за 14 днів, Ви повинні повідомити про це відповідні муніципальні органи. У такому випадку ми перевіримо, чи зможете Ви надалі зберігати за собою теперішню адресу як адресу місця Вашого актуального прийому та розміщення. Для з'ясування цього роду питань просимо Вас телефонувати за номером: 0297 291616, або ж писати за адресою: sociaaldomein@derondevenen.nl.

Повернення до України

Якщо Ви плануєте повернутися до України, просимо Вас врахувати наступні моменти:
•    Ви повинні скасувати Вашу реєстрацію у муніципалітеті, на території якого Вам було надано розміщення. Для цього просимо телефонувати за номером телефону: 0297 291631 або писати за адресою: burgerzaken@derondevenen.nl.
•    Ви маєте повідомити про Ваш від'їзд Службі з питань імміграції та натуралізації (IND). На веб-сайті www.ind.nl Ви знайдете формуляр заяви про Ваш добровільний виїзд поза межі Нідерландів.
•    Від "Служби з питань репатріації та повернення на батьківщину" ("Dienst Terugkeer en Vertrek") Ви можете одержати допомогу, яка забезпечить Вам Ваше повернення до українського кордону. Більше інформації з цього питання дивіться на: www.dienstterugkeerenvertrek.nl, або ж одержуйте її, написавши нам на електронну адресу: info@dtv.minvenj.nl.

Ви перебуваєте на території України, проте Ви не є громадянином цієї країни і бажаєте повернутися до країни Вашого походження або ж до іншої безпечної країни? У такому випадку Ви можете одержати допомогу від Міжнародної організації з питань міграції – "IOM Nederland. Більш детальну інформацію з цього питання Ви знайдете на: www.iom-nederland.nl.

Громадський транспорт

Допомога на проживання також призначена для оплати проїзду. З чіп-карткою OV ви можете подорожувати по Нідерландах. Для отримання інструкцій див. веб-сайт www.uitlegov-chipkaart.nl.

Водійські права

Маючи водійські права з України, ви можете їздити в Нідерландах 185 днів. Після цього ви можете їздити в Нідерландах лише з голландськими водійськими правами. Над вирішенням цього питання ще працюють.

Автострахування

Якщо ви приїхали до Нідерландів на власному автомобілі, ви повинні його застрахувати. Для цього найкраще звернутися до свого (або іншого) страховика з України. Вони видають страхові поліси з покриттям на всю Європу. Також, вони продовжують термін дії страхових полісів. Це дешевше, ніж  голландські страхові компанії.

Велосипеди

Запитайте у Молодіжної спілки в сервісному центрі чи є в них вілний велосипед, також вони ремонтують велосипеди. Телефонуйте за номером 0297 58 76 00. Або напишіть на адресу info@servicepuntderondevenen.nl. Або, можливо, у когось із ваших знайомих (тимчасово) є велосипед.

Дозвілля

Бути членом спортивного клубу, музичної асоціації чи бібліотеки. 
Ви маєте право на уроки плавання, похід у театр чи музей. Звертайтеся у Iedereen Actief («Усі активні») для дорослих. Для дітей працює Молодіжний актив. Ви можете отримати відшкодування в Пункті обслуговування. Телефонуйте за номером 0297 58 76 00. Або напишіть на адресу info@servicepuntderondevenen.nl.

Домашні тварини

Можливо, у вас є домашня тварина. У Нідерландах необхідні паспорт тварини та вакцинація. Домашні тварини повинні відвідати ветеринара для реєстрації та огляду. Тому швидко призначайте зустріч.
Можливо, у вас немає грошей на ветеринара. Тоді запишіться на прийом до  місцевого ветеринара:

 •  Dierenkliniek De Ronde Venen. Dorpsstraat 40, 3641 EC в Мійдрехті. Телефонуйте за номером 0297 24 11 46.
 •  Dierenartsenpraktijk Proosdijlanden. Hoogstraat 30, 1391 BV в Абкуде. Телефонуйте за номером 0294 76 90 47.
 •  Діренамбула (24/7). Телефонуйте за номером 06 53 31 55 57.
 •  Spoedkliniek Medisch Centrum voor Dieren, Isolatorweg 45 в Амстердамі. Телефонуйте за номером 020 74 00 600.

Перегляньте також наступний веб-сайт www.hulpvoordierenuitoekraine.nl. («допомога тваринам з України»)

Сирена

Кожного першого понеділка місяця о 12:00 муніципалітет тестує сирену. Якщо ви почули сирену, хвилюватися нема про що. Звук сирени триває не більше 1 хвилини.

Важливі номери телефонів

У разі надзвичайної ситуації (пожежа, аварія, злочин) 112
Пункт управління поліції 0900 88 44
Муніципалітет Де Ронде Венен 0297 29 16 16
Надішліть (голосове) повідомлення через WhatsApp до муніципалітету 06 834 82 878

Важливі веб-сайти

 •  Відправна точка для українців і всіх, хто допомагає www.refugeehelp.com
 • Інформація для українців вашою рідною мовою forrefugees.vluchtelingenwerk.nl
 • Посередництво між українцями та приїзд із приймаючою родиною takecarebnb.org