Inloopavond over samenvoeging Julianaschool en dorpshuis De Willisstee

Gemeente De Ronde Venen heeft het ruimtelijk kader en programma van eisen opgesteld voor de samenvoeging van de Koningin Julianaschool en dorpshuis De Willisstee in Wilnis. Tijdens een inloopbijeenkomst op 10 juli krijgen inwoners en andere belangstellenden de gelegenheid om deze in te zien.

School en dorpshuis aan vernieuwing toe

Het gebouw van de Koningin Julianaschool in Wilnis is oud en wordt te klein. Dorpshuis De Willisstee heeft dringend onderhoud nodig, wat hoge kosten met zich meebrengt. Onderzoek naar de mogelijkheden voor vervangende nieuwbouw van de school op de locatie van het dorpshuis heeft geleid tot de beslissing om een toekomstbestendig gebouw te ontwikkelen met de functies dorpshuis, school, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ook de Buurtkamer en de openbare bibliotheek krijgen weer een plek in het nieuwe dorpshuis. Het deel van de sporthal verandert niet. 
In december 2023 zijn de plannen tijdens een inwonerbijeenkomst voorgelegd. De wensen en eisen zijn nu opgenomen in het programma van eisen en het ruimtelijk kader (de uitgangspunten voor het vernieuwde gebouw). 

Inloopavond 10 juli 2024: presentatie ruimtelijk kader en verkeersonderzoek 

Op 10 juli organiseert gemeente De Ronde Venen een inloopavond. Belangstellenden kunnen dan de plannen inzien en in gesprek gaan over het ruimtelijk kader, het ruimtegebruik en de uitkomsten van het verkeersonderzoek.

Datum     : woensdag 10 juli 
Tijd          : 17.00 - 19.30 uur (vrije inloop) 
Locatie    : Koningin Julianaschool, Stationsweg 7, Wilnis 

Wethouder Cees van Uden nodigt belangstellenden uit om naar de inloopavond te komen. “Het nieuwe gebouw met school en dorpshuis is heel belangrijk voor Wilnis. Het wordt het sociaal-culturele hart om te ontspannen, te recreëren, te sporten en om jezelf te ontwikkelen.”

Aanmelding is niet nodig, iedereen kan vrij inlopen. Wie verhinderd is kan de informatie en een reactieformulier ook vinden op www.derondevenen.nl/willisstee

pbweek27_ 073 Voorbeeld groen schoolplein nieuwe Julianaschool

Foto: Voorbeeld groene inrichting van het nieuwe schoolplein