Koninklijke onderscheiding voor Elly de Bruin en Jan Ligthart uit Abcoude

Elly de Bruin en Jan Ligthart uit Abcoude hebben vrijdag 12 april een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze zijn beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding voor hun werk voor de stichting Les Vaux. De stichting heeft een centrum in Frankrijk waar kankerpatiënten worden geholpen te leren leven met kanker en het veranderende levensperspectief. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Maarten Divendal.

Elly de Bruin (1937) en Jan Ligthart (1941) hebben beiden een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en uitvoeren van psychosociale zorg voor kankerpatiënten. Samen richtten ze in 1993 in Frankrijk op het landgoed Les Vaux (De Valleien) een centrum op waar kankerpatiënten en hun naasten in een natuurlijke omgeving hun ervaringen en emoties kunnen delen. Het idee hiervoor ontstond na onderzoek van Elly de Bruin onder kankerpatiënten bij het Helen Dowling Instituut. Daaruit bleek dat er grote behoefte is bij patiënten en hun naasten om te praten over wat kanker betekent in je leven. Het echtpaar lanceerde vervolgens het idee om therapeutische weken te organiseren, op een mooie plek, ver weg van dagelijkse zorgen. Daar konden mensen met kanker en hun naasten de ruimte en de mogelijkheid krijgen om verdriet, pijn en emoties te uiten zodat de verwerking op gang gebracht kan worden.

Directeur, voorzitter en penningmeester

Behalve de aankoop van Les Vaux richtten Elly en Jan een stichting op met dezelfde naam, werd er een bestuur, een raad van advies en een comité van aanbeveling gevormd. Elly werd benoemd als directeur, Jan vervulde binnen het bestuur de functie van voorzitter en penningmeester en beheerder van het landgoed. Na een intensieve periode van hard werken en het geschikt maken van de locatie, het vinden van vrijwilligers en de samenstelling van het programma kon in 1998 de eerste gastenweek worden georganiseerd. 

In de afgelopen jaren zijn ruim 115 therapieweken georganiseerd en ruim 800 patiënten geholpen. Elly de Bruin verzorgde als creatief therapeut de dagelijkse groepsgesprekken. Daarin is er veel aandacht voor lichaam en geest in de vorm van groeps- en individuele gesprekken, yoga, wandelingen en op de persoon afgestemde maaltijden. Het psychotherapeutische programma is door de jaren heen door Elly steeds verder aangepast en geperfectioneerd. Ze begeleidde de therapeuten en de koks, de werving en selectie van deelnemers en de trainingen.

Na de aankoop van Les Vaux richtte Jan zich voor een groot deel op het geschikt maken van de gebouwen als therapiecentrum. Hiervoor moesten badkamers, slaapkamers en therapieruimten worden gerealiseerd. Jan organiseerde elk jaar klusweken waar soms wel tot 40 mensen actief waren om de activiteiten uit te voeren. Naast onderhoud van de gebouwen is Jan ook gastheer en begeleidt hij wandelingen en verzorgt hij maaltijden. Ook is hij verantwoordelijk voor fondsenwerving en is hij de stuwende kracht achter de praktische en financiële organisatie van Les Vaux. 
Het echtpaar heeft gezien de leeftijd besloten terug te treden als directeur en bestuurder van de stichting Les Vaux.
pbweek16_24035_koninklijke onderscheiding Elly de Bruin en Jan Ligthart