Start maatregelen in Rondeveense tuinen met te veel lood in de grond

Dit voorjaar beginnen weer acties in tuinen waar onderzoek te veel lood in de grond aantoonde. Het probleem van lood in de bodem is al langer bekend in De Ronde Venen. Dit komt omdat men vroeger de laaggelegen veengronden in dit gebied ophoogde met een mengsel van bagger, stalmest, stadsvuil en zand. Projectbureau Diffuus Lood De Ronde Venen, een samenwerking tussen gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht, leidt deze inspanningen.

Aanpak van lood in de bodem

In de eerste fase richten de inspanningen zich op 12 tuinen waar hoge loodgehalten zijn gevonden. Voor de zomervakantie worden 10 tuinen aangepakt, daarna volgen de andere 2. Deze maatregelen komen voort uit een uitgebreid bodemonderzoek gestart in 2023, waarbij 920 van de circa 3.400 tuinen in risicogebieden zijn getest. Maatregelen variëren van het vervangen van de vervuilde bovenlaag tot het afdekken van de bodem. Dit gebeurt allemaal in overleg met de bewoners. Na de eerste reeks maatregelen gaat het projectbureau door met het onderzoeken van meer tuinen en start het onderzoek op recreatieterreinen.

Waarom onderzoek naar lood in de bodem?

Lood in de bodem kan schadelijk zijn, vooral voor jonge kinderen. De risico's komen voornamelijk doordat kinderen lood kunnen binnenkrijgen tijdens het spelen. De gezondheid van kinderen tot 6 jaar loopt hierbij het meeste gevaar omdat lood de ontwikkeling van de hersenen kan beïnvloeden. De openbare speeltuinen in gemeente De Ronde Venen zijn al onderzocht en veilig bevonden.

Wie kunnen er meedoen aan het gratis onderzoek?

Inwoners van gebieden met potentiële loodverontreiniging zijn vorig jaar uitgenodigd om gratis aan het onderzoek deel te nemen. Het onderzoek bestaat uit het boren van gaten in de tuin om grondmonsters te nemen, zonder schade aan de beplanting. De resultaten bepalen welke maatregelen nodig zijn om de tuinen veilig te maken voor kinderen. In straten waar maatregelen genomen worden informeert het projectbureau buurtbewoners. Zodat zij alsnog gratis met dit onderzoek mee kunnen doen. 

Twijfels of vragen over het onderzoek? 

Ga naar https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/bodem-en-water/bodemverontreiniging/aanpak-diffuus-bodemlood-gemeente-de-ronde-venen. Hier staan de meest gestelde vragen met antwoorden. Ook kunnen inwoners die een uitnodigingsbrief ontvingen zich op deze website direct aanmelden voor het gratis bodemonderzoek. Voor vragen over gezondheidsrisico’s kunnen inwoners terecht op www.ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/lood. Toch een andere vraag? Dan kunnen inwoners een e-mail sturen naar info@diffuuslooddrv.nl of bellen met omgevingsmanager van het projectbureau Roeland de Weerd via 06 31 10 35 24. Het project wordt ondersteund door subsidies van de Rijksoverheid, gericht op het veiliger maken van woonomgevingen in De Ronde Venen.

pbweek16_24036_Start maatregelen in Rondeveense tuinen met te veel lood in de grond