In het hart Coalitieakkoord 2022-2026 samenvatting

De Ronde Venen is een fijne plek om te wonen, werken en ontspannen. Mensen zijn vrij om te zijn wie ze zijn. We zorgen voor elkaar en luisteren naar elkaar. De Ronde Venen moet in de toekomst zo’n fijne leefomgeving blijven. De fracties van Ronde Venen Belang, VVD De Ronde Venen en D66 De Ronde Venen hebben daarvoor keuzes gemaakt die zijn vastgelegd in een ambitieus coalitieakkoord. De samenleving en de gemeenteraad worden uitgenodigd om deze aspiraties gezamenlijk waar te maken. De titel van het akkoord ‘In het hart’ is niet zomaar gekozen. De titel draagt een belangrijke boodschap van de coalitiepartners uit. We hebben hart voor alle inwoners en ondernemers en werken vanuit die gedachte samen met de hele gemeenteraad. Op deze pagina leest u de speerpunten van het nieuwe college.

Meebeslissen

Er wordt een lokaal referendum ingevoerd. Inwoners mogen straks meebeslissen, bijvoorbeeld over de toekomst van ons gemeentehuis. Gaan we renoveren of nieuw bouwen?

Meer woonkansen

De krapte op de woningmarkt is een landelijk probleem. Wij willen meer woningen en hiervoor moeten we bouwen buiten de rode contour mogelijk maken. Hier gaan wij ons vol voor inzetten bij de provincie. Wij gaan ook de woonkansen voor eigen inwoners vergroten. Voor een deel gaan we ontwikkelaars verplichten om te bouwen voor Ronde Veners.

Een hart voor ondernemers

De coalitie heeft een hart voor alle ondernemers. Er is volop aandacht voor economische zaken, het bedrijventerrein en individuele ondernemers. Winkels kunnen eerder open op zondag en ook vaker op zon- en feestdagen als winkeliers dit willen.

Met een hart voor elkaar

We willen een gemeente zijn die goed bereikbaar is als eerste aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers.

Met een hart voor een gezond leefklimaat

We hebben een hart voor een gezond leefklimaat. De coalitie zet zich in voor een duurzaam en leefbaar De Ronde Venen. We staan voor een nuchter en realistisch klimaatbeleid en er komen geen windturbines in onze gemeente. Dit jaar komt er een Bestemmingsplan Vinkeveense Plassengebied,  waar recreatie, natuur en ondernemen hand in hand gaan.

Beter groenonderhoud

Inwoners moeten weer blij worden met de eigen buurt. De coalitie wil het groenonderhoud verbeteren. Hier gaat dan ook extra geld naar toe.

Een veilige leef- en werkomgeving

Zonder veiligheid creëren we geen prettige leef- en werkomgeving. Deze aandacht zien we onder andere terug in de wethouder portefeuille coördinatie veiligheidsontwikkeling en handhaving en extra BOA capaciteit.

Plek voor iedereen

In onze gemeente is plek voor iedereen. We hebben hart voor elkaar. Uitdagingen in het sociaal domein zijn groot. Preventie is belangrijk. We kijken naar goede voorbeelden in andere gemeenten. Daarnaast investeren we extra in zorg, waardoor de wachtlijsten in 2023 zijn weggewerkt.

Kunst, cultuur en onderwijs

Schoolgebouwen zijn belangrijk voor goed onderwijs. We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit. Daarnaast gaan we aan de slag met ons maatschappelijk vastgoed en de dorpshuizen. We maken ook werk van een Kunst- en Cultuurplan.

Solide, financiële basis

Een solide financiële basis draagt bij aan een betrouwbare gemeente. In het coalitieakkoord staan onze financiële uitgangspunten op een rij. De OZB gaat niet omhoog en we schaffen de hondenbelasting af. Diftar wordt definitief niet ingevoerd. Inwoners gaan niet betalen per leging of per kilo.

Meer weten?

Lees het totale coalitieakkoord 2022-2026.