Coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het bereidt de besluitvorming door de gemeenteraad voor en voert deze vervolgens uit. De partijen die een wethouder leveren aan het college van B en W, vormen de coalitiepartijen. 

Na de verkiezingen in maart 2022 hebben de partijen Ronde Venen Belang, VVD en D66 samen een coalitie gevormd en het coalitieakkoord ‘In het hart’ geschreven. Het coalitieakkoord is in juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In het akkoord staat wat de coalitiepartijen in de periode 2022-2026 willen bereiken. 

In het college uitvoeringsprogramma is per thema te zien welke resultaten in 2022 zijn bereikt. Daarnaast staat in tijd weggezet welke resultaten de komende jaren worden behaald.

In het college van burgemeester en wethouders zitten 2 wethouders namens Ronde Venen Belang, 1 wethouder namens de VVD en 1 wethouder namens D66. De voorzitter van het college is de burgemeester.

Coalitieakkoord In het Hart

U kunt het Coalitieakkoord lezen of hieronder downloaden als PDF

Download het Coalitieakkoord In het Hart

Samenvatting van het Coalitieakkoord In het Hart

U kunt de samenvatting lezen of hieronder downloaden als PDF

Download de samenvatting van het Coalitieakkoord In het Hart

College uitvoeringsprogramma

Download college uitvoeringsprogramma