Coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het bereidt de besluitvorming door de gemeenteraad voor en voert deze vervolgens uit. De partijen die een wethouder leveren aan het college van B en W, vormen de coalitiepartijen. 

Na de verkiezingen in maart 2022 hebben de partijen Ronde Venen Belang, VVD en D66 samen een coalitie gevormd en het coalitieakkoord ‘In het hart’ geschreven. Het coalitieakkoord is in juni 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In het akkoord staat wat de coalitiepartijen in de periode 2022-2026 willen bereiken. In het college van burgemeester en wethouders zitten 2 wethouders namens Ronde Venen Belang, 1 wethouder namens de VVD en 1 wethouder namens D66. De voorzitter van het college is de burgemeester.

Download het Coalitieakkoord In het Hart

Download samenvatting van het Coalitieakkoord In het Hart