Stemmen in het buitenland

EU-burgers mogen stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat kan in het EU-land van hun nationaliteit of in het EU-land waar ze wonen. Nederlanders die in het buitenland wonen en op Nederlandse kandidaten willen stemmen, moeten zich daarvoor eenmalig registeren bij de gemeente Den Haag.

Als u als Nederlander in het buitenland woont, kunt u toch op Nederlandse kandidaten stemmen. Hiervoor moet u wel geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland. Dit doet u online bij de gemeente Den Haag. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten.

U kunt na registratie op de volgende manieren stemmen:

 • per brief
 • met een schriftelijke volmacht
 • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

Staat u ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de Europese verkiezingen tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. 

Ook kunt u stemmen per brief. Dat vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.

Woont u in een ander EU-land? Dan kunt u er ook voor kiezen om met de verkiezingen in dat land mee te doen.

Bent u EU-burger van een ander land, maar woont u in Nederland? Dan kunt u ervoor kiezen om op Nederlandse kandidaten te stemmen. Registreer u bij de gemeente met het formulier Y 32.

De voorwaarden voor het registreren als kiezer in het buitenland zijn:

 • U bent Nederlander.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
 • U staat niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
 • U stemt niet in een ander EU-land. 
 • U bent 18 jaar of ouder.

De voorwaarden voor het registeren als niet-Nederlandse EU-burger om in Nederland te stemmen zijn:

 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.
 • U bent EU-burger.
 • U mag stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.
 • U stemt niet in een ander EU-land.

Registreer uzelf als kiezer buiten Nederland. Bent u al geregistreerd? Dan hoeft u dat niet nog een keer te doen. U ontvangt automatisch uw briefstembewijs en het stembiljet. Het briefstembewijs krijgt u per post. Het stembiljet krijgt u alleen per post als u dat bij uw registratie heeft aangegeven. Anders krijgt u het per e-mail.

Zo stemt u per brief:

 • U vult het stembiljet in.
 • U doet het stembiljet in de envelop, samen met:
  • uw briefstembewijs
  • een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart.
 • Plak genoeg postzegels op de envelop.
 • Stuur de envelop naar het briefstembureau in Den Haag.
 • Uw stem moet daar uiterlijk op 6 juni 2024 om 15.00 uur lokale tijd zijn.

U kunt de envelop ook opsturen naar of afgeven bij de Nederlandse ambassade in uw woonland. Uw stem moet uiterlijk op 1 juni 2024 om 10.00 uur lokale tijd bij de ambassade zijn.

Zo stemt u als niet-Nederlandse EU-burger in Nederland:

 • Vraag bij de gemeente het formulier Y 32.
 • Stuur het ingevulde formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs naar de gemeente.

Het formulier moet op 23 april 2024 bij de gemeente zijn.