Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

De uitreiking van een lintje is tijdens:

 • de lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag
 • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

 • De persoon die u voordraagt heeft persoonlijk bijzonder werk verricht voor de samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De richtlijn is dat diegene in de afgelopen 25 jaar minimaal 15 jaar vrijwilligersactiviteiten moet hebben verricht en de afgelopen 5 jaar vrijwillig actief is geweest. De vrijwillige inzet voor de samenleving moet minimaal 6 uur per week beslaan.
 • Of de persoon die u voordraagt heeft een buitengewone prestatie verricht tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of sport.

Voor elke uitreiking wordt een mooi moment gekozen. Bijvoorbeeld:

 • tijdens de lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag
 • tijdens een ander bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum) 

U kunt het formulier sturen naar E. gemeente@derondevenen.nl. Het zou kunnen dat er meer informatie nodig is over uw kandidaat. Wij raden u daarom aan om vóór het indienen van een voorstel contact op te nemen met de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Voor vragen of meer informatie kunt u ook terecht bij mevrouw Van Offerden via E. h.vanofferden@derondevenen.nl of T. 0297-291710.

Zo vraagt u een lintje voor iemand anders aan:

 • Download het aanvraagformulier. Of vraag het formulier op bij de gemeente.
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt.
 • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan.

Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? De gemeente stelt een uiterste datum vast waarop u iemand kunt aandragen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.