Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen zijn door corona hun baan kwijt of kunnen ondernemers hun werk niet meer of maar voor een deel uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen misschien moeite om hun woonkosten te betalen. Daarom is er de TONK. 

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een ondersteuning voor als u weinig inkomen heeft door de coronamaatregelen. En u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals, een WW uitkering of een toeslag op uw WW-uitkering van het UWV? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK uitkering.

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw huidige inkomen en geldmiddelen en van uw huidige woonkosten. De TONK-regeling vergoedt woonkosten boven € 430,-. Kosten tot dit bedrag moet u zelf betalen. De maximale TONK-uitkering is € 500,- per maand.

Aanvragen

U kunt de TONK aanvragen tot en met 30 september 2021. U kunt de TONK uitkering met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen.

Indien u reeds de TONK toegekend heeft gekregen voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 hoeft u geen aanvullende stukken aan te leveren. Een aanvraag TONK voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 is in dat geval voldoende. 

Bij de aanvraag stuurt u deze documenten mee:

 • jaaroverzicht 2020 privérekening
 • jaaroverzicht 2020 privérekening eventuele partner
 • huurspecificatie/specificatie hypotheek+rente van uw woning
 • nota energie van uw woning
 • nota water van uw woning
 • overzicht omzet januari 2020 met bijbehorende bedrijfslasten
 • overzicht omzet januari 2021 met bijbehorende bedrijfslasten

logo DigiDNu Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten aanvragen

 • U woont in gemeente De Ronde Venen
 • U bent ouder dan 18 jaar
 • Uw inkomen is door corona minimaal 30% gedaald
 • Uw netto inkomen is tot 120% van de bijstandsnorm
 • Uw vermogen is niet hoger dan de afgesproken vermogensgrens
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent
 • De kosten van uw huur of hypotheek zijn hoger dan € 430,-
 • U ontvangt geen woonkostentoeslag
 • U heeft geen recht op huurtoeslag
 • U heeft geen recht op studiefinanciering

Informatie over inkomen

Om te beslissen of u de TONK-uitkering kunt krijgen kijken wij ook naar uw inkomen.

We bepalen uw inkomen (draagkracht) op basis van uw netto-inkomsten uit arbeid, inkomsten uit een uitkering, inkomsten uit onderneming, inkomsten uit verhuur en inkomsten uit partneralimentatie. Als uw netto inkomen hoger is dan 120% van de bijstandsnorm (zie inkomen) dan wordt dit afgetrokken van de TONK-uitkering.

Wat is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm?

 • bent u alleenstaand? Dan mag uw netto inkomen niet hoger zijn dan € 1226,- per maand.
 • bent u alleenstaand ouder, gehuwd of samenwonend? Dan mag uw netto inkomen niet hoger zijn dan € 1751,- per maand. Dit zijn nettobedragen zonder vakantietoeslag.

Informatie over vermogen

Uw (gezamenlijk) vermogen

Om te beslissen of u de TONK-uitkering kunt krijgen kijken wij ook naar uw vermogen.

Heeft u inkomen uit loondienst of een uitkering en:

 • bent u alleenstaand? Dan mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 6.295,-.
 • bent u alleenstaand ouder, gehuwd of samenwonend? Dan mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 12.590,-.

Heeft u inkomen uit onderneming en:

 • bent u alleenstaand? Dan mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 31.340-.
 • bent u alleenstaand ouder, gehuwd of samenwonend? Dan mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 62.680,-.

Voor het berekenen van het vermogen tellen de volgende geldmiddelen mee:

 • Alle (spaar)bankrekeningen mee van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen onder de 18 jaar.
 • Contant geld
 • Cryptovaluta (zoals bitcoin)
 • De waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot)
 • Bent u ondernemer? De waarde van de woning en het Vermogen in uw onderneming telt u niet mee. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) telt ook niet mee voor het vermogen).