Toezicht en handhaving

In Nederland zijn veel regels, waaraan u zich moet houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente, of u zich daar wel aan houdt. Deze regels gaan o.a. over de gestelde corona maatregelen, openbare orde en veiligheid (overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening ook wel APV). 

De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

De BOA is een buitengewoon opsporingsambtenaar. Hij is in dienst van de gemeente, maar werkt ook voor justitie in die zin dat hij bekeuringen kan uitschrijven.
De gemeentelijke BOA is te herkennen aan het blauwe uniform, ze zijn beëdigd en dragen een boa-insigne. De BOA heeft opsporingsbevoegdheid bij overtredingen van bepaalde regelgeving zoals bijvoorbeeld de APV, de Alcoholwet. De BOA’s zijn zichtbaar in alle dorpen. Zij hebben veel contact met bewoners en ondernemers en zorgen ervoor dat (langdurige) zaken die spelen in een wijk worden opgepakt.

Handhavingsverzoek leefbaarheid en veiligheid

Een burger of een bedrijf of instantie kan door middel van een handhavingsverzoek de gemeente op een situatie wijzen die mogelijk in strijd is met wet- en regelgeving zoals de APV, de Tijdelijke wet maatregelen COVID, maar ook de Wegenverkeerswet (met name parkeerovertredingen, blauwe zones en dergelijke) De BOA start vervolgens het handhavingsproces en koppelt terug wat hier de uitkomst van is. Op het handhavingsverzoek volgt een formeel besluit waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

Als er een handhavingsverzoek gedaan wordt op het gebied van bouwen (bouwen zonder vergunning, gebruik van grond etc) zal dit verzoek afgehandeld worden door Toezicht en Handhaving en/of de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Ook hier zal het handhavingsproces gestart worden en zal teruggekoppeld worden wat de uitkomst is.

logo DigiDNu een handhavingsverzoek doen via DigiD

logo eHerkenningNu een handhavingsverzoek doen via eHerkenning