Geld inzamelen of collecte

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

 • het doel van de inzameling
 • uw organisatie
 • de CBF-Erkenning

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

logo DigiDNu een collectevergunning aanvragen via DigiD 

logo eHerkenningNu een collectevergunning aanvragen via eHerkenning 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
 • De ‘inzamelaars’ van geld of goederen moeten minstens veertien jaar oud zijn.
 • De collectant moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • Het inzamelen van geld en/of goederen is niet toegestaan op zon- en feestdagen. Op alle andere dagen mag het alleen tussen 9.00 en 21.00 uur.
 • De vergunning is maximaal 1 week geldig.

U vraagt de vergunning schriftelijk aan bij de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl of T. 0297 29 16 16.

Om een collectevergunning aan te vragen, geeft u door:

 • de naam van uw organisatie
 • het doel waar het geld naartoe gaat

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

 • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
 • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
 • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
 • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
 • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.