Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg? Vraag dan een ontheffing aan. U krijgt dan ook te horen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.

logo DigiDNu ontheffing voor geluidsoverlast aanvragen via DigiD 

logo eHerkenningNu ontheffing voor geluidsoverlast aanvragen via eHerkenning 

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het gebruik van geluidsapparatuur op de openbare weg:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl
 • U geeft door:
  • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken
  • de datum en tijdstip
  • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.