Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Geluidsapparatuur op straat gebruiken mag alleen als omwonenden daar geen last van hebben. U moet dit bewijzen met een geluidsonderzoek.

Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Wilt u muziek of geluid maken op de openbare weg? Vraag dan een ontheffing aan. U krijgt dan ook te horen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving. 

logo DigiDNu ontheffing voor geluidsoverlast aanvragen via DigiD 

logo eHerkenningNu ontheffing voor geluidsoverlast aanvragen via eHerkenning 

De gemeente informeert u over de voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. 

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het gebruik van geluidsapparatuur op de openbare weg: 

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente via E. gemeente@derondevenen.nl 
  • U geeft door: 
    • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken 
    • de datum en tijdstip 
    • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft  

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. 

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.