Ontheffing voor openingstijden horecabedrijf aanvragen

Eigenaren van een openbare inrichting kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. Dit kan voor het organiseren van een feest of evenement.

De belangrijkste voorwaarde is:

  • U organiseert een eenmalig feest of evenement.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.