Logopedist op de basisschool

De logopedist bezoekt de basisschool ongeveer 1 keer per maand voor de screening en controle van de 5- jarige kleuters. Ouders en leerkrachten kunnen ook een observatie/onderzoek aanvragen. Aan ouders wordt vooraf toestemming gevraagd.

Vervolg

Alle ouders krijgen middels een brief bericht over de resultaten van de screening. Als verdere begeleiding gewenst is, wordt dit met de ouders besproken. Dit kan bestaan uit: voorlichting in een adviesgesprek met ouders, een nader onderzoek, controle of verwijzing.

Verwijzingen voor behandeling

Als een kind logopedie nodig heeft, dan wordt het kind in overleg met de ouders via jeugdarts of huisarts verwezen naar een logopedist in de particuliere praktijk. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact en telefonisch spreekuur