Logopedie

Als u kind logopedie nodig heeft dan kan dit op de basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of bij het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).