Logopedist op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf

De logopedist bezoekt de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf ongeveer 4 keer per schooljaar. De logopedist observeert alle peuters op de groep. Ouders wordt bij de intake om toestemming gevraagd. Observatie op aanvraag van ouders, pedagogisch medewerkers en/of de jeugdarts. Dit is voor alle peuters mogelijk. Ouders wordt vooraf schriftelijk om toestemming gevraagd.

Vervolg

Bij bijzonderheden krijgen ouders bericht over de resultaten van de observatie via de pedagogisch medewerker. Als verdere begeleiding gewenst is, wordt dit met de ouders besproken. Dit kan bestaan uit:

  • Voorlichting in een adviesgesprek met ouders
  • Meegeven van een folder
  • Controle of verwijzing voor nader onderzoek naar een Audiologisch Centrum, of een logopedist in de particuliere praktijk.

Verwijzingen voor behandeling

Als een kind logopedie nodig heeft, dan wordt het kind in overleg met de ouders via jeugdarts of huisarts verwezen. Deze behandelingen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact en telefonisch spreekuur