Logopedie

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroeg opsporen van spraak- taal- en gehoorproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen. Merkt u dat uw kind moeite heeft met spraak-taal- en gehoor? Dan kunt u contact opnemen met de logopedist.

Wat doet de logopediste?

De preventieve logopedist houdt zich bezig met screening, onderzoek, advies, verwijzing en controle, maar doet geen behandeling. De logopedist kijkt naar uitspraak, taalontwikkeling, luistervaardigheid, stem, stotteren en mondmotoriek. Logopedisten zijn actief op de basisschool, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en het consultatiebureau (CB). Er zijn aan de hulp door een logopedist voor de gemeente De Ronde Venen geen kosten verbonden.

De logopedisten werken op verschillende locaties. Via de kopjes hieronder komt u op verschillende pagina's terecht waar u meer informatie per locatie kunt vinden.