Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Utrecht Noordwest is een samenwerking tussen de gemeente De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Oudewater en Woerden. Op aangeven van school, ouders of een jongere zelf kan advies en hulp worden geboden bij problemen rondom het al dan niet volgen van onderwijs.

De medewerkers van het RBL zien toe op de naleving van de leerplichtwet voor jongeren tot 18 jaar. Jongeren boven de 18 jaar stimuleren zij om een startkwalificatie te halen, omdat dit meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Meer informatie kunt u terugvinden op www.rblutrechtnoordwest.nl.

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld door een consulent van het Regionaal Bureau Leerplicht? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente Woerden behandelt de klachten namens alle gemeenten in de regio. Stuur uw klacht daarom naar stadhuis@woerden.nl.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.