Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Utrecht Noordwest is een samenwerking tussen de gemeente De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Oudewater en Woerden. Op aangeven van school, ouders of een jongere zelf kan advies en hulp worden geboden bij problemen rondom het al dan niet volgen van onderwijs.

De medewerkers van het RBL zien toe op de naleving van de leerplichtwet voor jongeren tot 18 jaar. Jongeren boven de 18 jaar stimuleren zij om een startkwalificatie te halen, omdat dit meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.

Meer informatie kunt u terugvinden op www.rblutrechtnoordwest.nl.

Bent u niet tevreden over de manier waarop u bent behandeld door een consulent van het Regionaal Bureau Leerplicht? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente Woerden behandelt de klachten namens alle gemeenten in de regio. Stuur uw klacht daarom naar stadhuis@woerden.nl.

U deelt persoonsgegevens met ons. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. U leest er meer over in onze privacyverklaring en privacyrechten.