Loonkostensubsidie aanvragen

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of beperking in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon.

De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De hoogte kan per aanvraag verschillen. De gemeente berekent dit per aanvraag.

logo DigiDNu loonkostensubsidie aanvragen, met DigiD 

logo DigiDNu loonkostensubsidie aanvragen, met eHerkenning 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van loonkostensubsidie zijn:

Aanvraag

Neem contact op met de gemeente via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 1616.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aanpak

  1. De werkgever maakt een afspraak met een klantmanager van de gemeente. U maakt een afspraak door contact op te nemen via gemeente@derondevenen.nl of 0297 29 1616. De klantmanager bezoekt de werkgever en spreekt daar met de werknemer en zijn of haar leidinggevende.
  2. U vraagt de loonkostensubsidie digitaal aan via bovenstaande knop.
  3. De klantmanager beoordeelt uw aanvraag.
  4. De werkgever ontvangt een brief. Hierin staat de hoogte van de subsidie en hoelang de subsidie geldt.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.