Loonkostensubsidie

U bent werkgever en u wilt iemand met een ziekte of beperking in dienst nemen. Uw werknemer kan niet het minimumloon verdienen. U heeft misschien recht op loonkostensubsidie. Het verschil tussen de werkelijke loonwaarde en het minimumloon wordt dan vergoed. 

  • Uw werknemer woont in de gemeente.
  • Uw werknemer heeft een indicatie banenafspraak of beschut werk.
  • Of uw medewerker heeft recht op een indicatie banenafspraak of beschut werk.

Mail naar toegang@derondevenen.nl. De klantmanager van de gemeente neemt telefonisch contact op.

U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn mag de gemeente één keer verlengen.

  • De klantmanager maakt een afspraak met u.
  • De klantmanager bezoekt u en spreekt daar met uw werknemer en zijn of haar leidinggevende.
  • Een gecertificeerde loonwaardedeskundige van de gemeente komt langs op het werk. We kijken dan hoe uw medewerker zijn of haar taken doet. Dit heet een loonwaardemeting.