Schuldhulpverlening voor zelfstandigen

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u schulden? Of gaat u stoppen met uw bedrijf en heeft u schulden? Lees hier wat de mogelijkheden zijn voor schuldhulp van de gemeente.

  • U woont en staat ingeschreven in De Ronde Venen 
  • U bent een Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning
  • U geeft alle informatie die nodig is om vast te stellen of u recht heeft op schuldhulp
  • De administratie van uw bedrijf is op orde of kan snel op orde worden gebracht.

Binnen 2 weken krijgt u het eerste gesprek. In dat gesprek kijkt de gemeente samen met u welke hulp het best bij u past.

Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan wordt zo snel mogelijk gehandeld en is de wachttijd zo kort als mogelijk. Bedreigende situaties zijn:

  • huisuitzetting
  • openbare verkoop van inboedel of auto
  • afsluiting van energie

U kunt zich melden bij het Bureau Zelfstandigen van de Gemeente Utrecht. De gemeente De Ronde Venen werkt hiermee samen. Als het tot een schuldhulpverleningstraject komt dan wordt dit uitgevoerd door Menzing & Partners