Heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering

Wanneer u een bijstandsuitkering krijgt, kunt u te maken krijgen met een heronderzoek bijstandsuitkering. De gemeente controleert dan of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering door recente gegevens bij u op te vragen. Na het onderzoek stuurt de gemeente u een brief met de uitslag.

U moet de gemeente op de hoogte houden van veranderingen in uw situatie. Geef deze wijzigingen op tijd door. Dit kunnen veranderingen zijn in inkomen, werk of thuissituatie. De gemeente beslist dan of u nog steeds recht heeft op uw uitkering of dat uw uitkering verandert. U bent verplicht om mee te werken aan het heronderzoek. De gemeente is verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Geeft u veranderingen te laat door? Of heeft u foutieve informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad, terugbetalen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.